Thomayerova nemocnice v pražské Krči hledá dárce krve a plazmy, kteří prodělali nemoc covid-19. Budou s ní léčit pacienty se závažným průběhem koronavirové infekce. Nemocnice přijímá dárce všech krevních skupin každý všední den od 7:15 do 10 hodin. Na darování plazmy je třeba se vždy předem objednat.

„Při koronavirové infekci se v těle nemocného vytvářejí specifické protilátky proti novému koronaviru, který je původcem covid-19. Tyto protilátky v krvi vyléčené osoby přetrvávají ještě dlouho po úzdravě. Podání plazmy odebrané osobě, která prodělala koronavirové onemocnění, je jednou z možností, jak nemocné s koronavirovou infekcí léčit,“ vysvětluje primář z Transfúzního oddělení Thomayerovy nemocnice v Praze Petr Turek.

Podobný léčebný postup se zkoušel i při použití konvalescentní plazmy u onemocnění způsobeného virem Ebola. V Číně podali lékaři konvalescentní plazmu 245 pacientům s onemocněním covid-19 a u 91 z nich došlo ke zlepšení jejich zdravotního stavu.

Obecnými předpoklady pro dárcovství krve či plazmy je pak celkově dobrý zdravotní stav dárce. Jasnou překážkou darování krve a jejích složek jsou dlouhodobá onemocnění s trvalou léčbou. Jako jsou onemocnění srdce, jater, ledvin, nekontrolovaná hypertenze, diabetes aj. Zdravotníci dále vyřazují ze seznamu dárců krve a krevních složek osoby s prodělanou infekční žloutenkou typu B a C.

Podmínky pro dárce plazmy

O darování plazmy k léčbě nemocných se závažnou koronavirovou infekcí žádá Transfúzní oddělení Thomayerovy nemocnice přednostně muže z Prahy a jejího okolí. A to ty, u kterých onemocnění covid-19 proběhlo „pod obrazem chřipky”. Dárcem může být osoba ve věku od 18 do 60 let, výjimečně do 65 let, s trvalým pobytem v ČR a platným zdravotním pojištěním. Jeho hmotnost nesmí být nižší než 50 kg.

Další podmínkou je, že z infekce covid-19 musí být dárce zcela uzdraven. To znamená, že jeho úzdravu zdravotníci potvrdili dvěma vyšetřeními na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem. Toto vyšetření se standardně provádí u všech nemocných s covid-19. Podstatné je také zmínit, že od posledního negativního vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 by měl být odstup alespoň 14 dnů.

Zájemci o darování plazmy by ještě před zařazením do plazmaferetického programu měli mít zkušenost s alespoň jedním odběrem krve. A před samotnou rezervací termínu pro odběr plazmy se musí registrovat v evidenci Transfúzního oddělení nemocnice. Pozor, interval mezi jednotlivými odběry plazmy jsou minimálně v horizontu čtyř týdnů. Odběry plné krve a odběry plazmy je možné kombinovat. Odstup mezi odběry by ale i tak měl být minimálně čtyři týdny.

Podmínky pro dárce krve

Darovat krev nebo její složky může každý zdravý člověk ve věku 18 až 65 let se stálou adresou v České republice. Další podmínkou je i mít platné zdravotní pojištění. Dárce však v minulosti nesměl prodělat žádnou závažnou nemoc, která by dárcovství krve nedovoluje. Jde o infekční žloutenku typu B, typu C, AIDS, ale i další především infekční nemoci. Dlouhodobě jsou z dárcovství vyloučeni lidé užívající léky na akné, lupénku, vypadávání vlasů, zbytnění prostaty a další. Délka vyřazení ze seznamu dárců záleží na léku a způsobu jeho podávání. Při jakýchkoliv pochybnostech se může dárce spojit s lékařem z transfúzního oddělení nemocnice [darci@ftn.cz, 261 082 436].

Intervaly mezi jednotlivými odběry plné krve jsou pak v horizontu 10 týdnů, u žen se však doporučují dodržet intervaly o něco delší, 12 až 13 týdnů. Celkový počet odběrů v posledních 12 měsících by však neměl u mužů přesáhnout pět odběrů, u žen čtyři odběry. K odběru krve mohou dárci využít rezervační systém nemocnice a vyhnout se tak dlouhému čekání na samotný odběr. FTN upozorňuje, že systém nekontroluje termíny posledních odběrů krve ani plazmy. Odstupy si musí hlídat sám dárce, nejlépe podle termínů ze své legitimace dárce.

Krev mohou dárci přijít darovat každý všední den v čase od 7:15 do 10 hodin bez ohledu na jejich krevní skupinu. Pro odběr plazmy je však nutné se vždy nejprve objednat.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here