Spor rodičů s pražskou FN Motol otevírá hlubší problém

0
1511
FN_Motol_D

Sestry a lékaři z Dětského Kardiocentra 2. LF UK a FN Motol napsali otevřený dopis adresovaný řediteli nemocnice a veřejnosti, ve kterém upozorňují na agresivní chování některých rodičů hospitalizovaných dětí. Podle nich situaci neprospívají ani aktivity spolku Juno Moneta, ten jejich nařčení odmítá.

otevřeném dopise zdravotníci z Dětského Kardiocentra FN Motol upozorňují na nedobré praktiky některých rodičů, kterými se domáhají trvalé přítomnosti u svých dětí, a to i bezprostředně po výkonu operace srdce. V tomto čase přitom podle vyjádření zdravotníků z tohoto oddělení dítě pobývá na Jednotce intenzivní a resuscitační péče [JIRP], kde má péče o pacienta svá přísná pravidla a specifika.

„Dětští pacienti jsou po operaci srdce v umělém spánku. Mají často nestabilní krevní oběh s rizikem různých komplikací a vyžadují řadu rychlých a včasných léčebných zásahů. Přítomnost rodičů slouží za této situace hlavně k jejich vlastnímu uklidnění. Neměla by negativně ovlivnit náročnou práci zdravotnického personálu,“ uvádějí v dopise zdravotníci z dětského kardiocentra.

Konflikty už řešila i Policie ČR

Střety mezi zdravotníky a zákonnými zástupci hospitalizovaných dětí už podle informací z otevřeného dopisu skončily i přivoláním Policie ČR. Čímž si chtěli rodiče podle zdravotníků vynutit přístup na JIRP ve večerních hodinách. A to bez ohledu na konkrétní situaci na pracovišti. Mnohé nesváry v přístupu a komunikaci pak zdravotníci přisuzují Spolku Juno Moneta, z.s., který rodiče k zavolání policie nabádá. Výjimkou pak podle nich není ani nahrávání rozhovorů rodičů s personálem oddělení bez jejich vědomí. Nahrávky mají podle nich posloužit jako důkazní materiál při případné soudní při.

Podle vyjádření personálu oddělení jejich vnitřní řád respektuje Metodické doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR [MZ ČR] z 21.4. 2020. V něm je přítomnost zákonného zástupce u nezletilých pacientů blíže popsána, a to i během nouzového stavu. Metodické doporučení mimo jiné uvádí: „Vnitřní řád poskytovatele zdravotních služeb nesmí zasahovat do práv pacienta nad míru, která je nezbytně nutná zejména pro řádný chod poskytovatele a respektování práv ostatních pacientů.“

Tímto vyjádřením pak logicky umožňuje upravit vstup zákonných zástupců na JIRP podle momentálních možností. Tedy tak, aby nedošlo k narušení poskytování zdravotních služeb žádnému z hospitalizovaných pacientů.

„Rodinám našich pacientů vycházíme maximálně vstříc. I v současné epidemiologicky složité době je jeden ze zákonných zástupců s pacientem hospitalizován s právem trvalé přítomnosti na standardním oddělení před i po operaci,“ tvrdí zdravotníci v dopise.

Spolek Juno Moneta se brání

S výše uvedeným ovšem nesouhlasí Petra Langová ze Spolku Juno Moneta, z.s.. Ten si klade za cíl prosazovat a chránit zájmy a práva pacientů. Podle ní si na nepřátelský přístup ve FN Motol, a to nejenom na Dětském Kardiocentru, stěžuje více rodičů.

„Chápeme, že situace po operaci dítěte je choulostivá a podmínky na JIRP musí být tvrdé. Ale nechápeme, proč k dítěti zákonného zástupce vpustí pouze jednou za den. A to maximálně na pět minut,“ uvedla pro ZdraveZpravy.cz Petra Langová.

Nerozumí tomu, proč personál rodiče k dětem nepustí například dvakrát za den. Uvádí i příklad, kdy maminka operovaného chlapce ve FN Motol nechtěla podepsat jeden z dokumentů, v němž měla souhlasit i se svazováním dítěte v době po operaci. To proto, aby se dítě, které je napojeno na přístroje, kanyly apod., nemohlo vytrhnout.

„Matce dítěte se svazování nelíbilo. Nesouhlasila s tím a odmítla dokumenty podepsat. Chtěla proto po operaci u dítěte být, aby případnému vytržení od přístrojů zabránila. Na to jí personál oddělení řekl, že v tom případě tedy žádná operace nebude,“ říká Petra Langová s tím, že pro dítě byl výkon operace životně důležitý.

Vše je zcela v pořádku, tvrdí FN Motol

To ale odmítá FN Motol. Podle vyjádření její mluvčí Pavlíny Dankové zveřejněném na FB nemocnice je v tomto případě pravda pouze to, že lékaři matce pacienta jasně a opakovaně nabídli možnost syna po operaci vidět. Její požadavek, aby mohla vstoupit na JIRP kdykoliv ona bude chtít, nemocnice ale akceptovat nemohla.

„Možnost být se svým dítětem bezprostředně po operaci mají ve FN Motol všichni rodiče. Pochopitelně na omezenou dobu, protože je nutné respektovat práva ostatních pacientů. Zákonní zástupci [doprovody] ostatních pacientů jsou běžně se svými dětmi samozřejmě hospitalizováni i testováni na covid-19. A bez zbytečných komplikací dodržují provozní řád nemocnice,“ doplnila Pavlína Danková.

Mezi další stížnosti rodičů dětí, které byly vyšetřovány ve FN Motol patří podle Petry Langové i to, že rodiče nemohou být přítomni u svých dětí ve chvíli, kdy podstupují magnetickou resonanci. Ta se děje v celkové anestezii dítěte.

„V jiných nemocnicích rodiče k tomuto výkonu pouští, ve FN v Motole nikoliv,“ říká.

I přes neshody a nevyjasněné chování mezi rodiči a zdravotníky z FN Motol uvádí zaměstnanci Dětského Kardiocentra v otevřeném dopise, že oni i ombudsman FN Motol jsou s rodiči ve stálém kontaktu a snaží se celou situaci vyjasnit a uklidnit.

Veronika Táchová

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here