Samotestování na přítomnost koronaviru je u firem s více než 250 zaměstnanci povinné od 3. března. Podniky s 50 až 249 zaměstnanci testují od 5. března. V obou případech testují vždy v jednotýdenním intervalu. Na nákup vybraných testovacích sad přispějí zdravotní pojišťovny z fondů prevence až 240 Kč měsíčně.

Samotestování zaměstnanců znamená provedení preventivního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s pomocí samotestovací sady určené pro laickou veřejnost. Seznam povolených testovacích sad spravuje a aktualizuje Ministerstvo zdravotnictví ČR [MZ ČR], k nahlédnutí je zde.

Přehledně: Jak postupovat při testování zaměstnanců ve firmách

S testováním na pracovišti začnou podniky s více než 250 zaměstnanci ve středu 3. března. Přičemž od pátku 12. března smí být na pracovišti pouze zaměstnanci, kteří se nechali v posledních sedmi dnech otestovat PCR metodou, antigenním testem v odběrovém místě, anebo na pracovišti zaměstnavatele s pomocí samotestovací sady. Negativní výsledek testu musí zaměstnavatel vždy doložit. Pro firmy od 50 do 249 zaměstnanců platí stejná pravidla, ovšem s platností od pondělí 15. března.

Zaměstnanci ve výjimce pravidelného samotestování

Povinné testování, které podmiňuje osobní přítomnost na pracovišti, neplatí pro osoby v postinfekční imunitě. Jinak řečeno – testovat se v sedmidenním intervalu nemusejí pracovníci po dobu 90 dnů od prodělání nemoci covid-19, pokud o tom mají potvrzení, skončila jim povinná doba izolace a nemají příznaky covidu-19. Zároveň se povinné jednotýdenní samotestování nevyžaduje u pracovníků na home office, tedy od těch, kteří pracují z domova a nedocházejí osobně na pracoviště.

Karanténa a izolace se od 1. března vrací na 14 dnů

Mimo samotestování na pracovišti se mohou zájemci i nadále nechat bezplatně otestovat každé tři dny v odběrových místech, kde jim stěr na přítomnost antigenu provede proškolený zdravotník. Podniky, které už pravidelně testují s pomocí zdravotníka přímo na pracovišti, mohou i nadále v tomto režimu pokračovat. Výsledky z obou vyšetření jsou uznatelné pro pobyt zaměstnance na pracovišti.

Náklady na samotestování sníží příspěvek od pojišťoven

Náklady firem na pořízení ministerstvem zdravotnictví povolených samotestovacích sad má snížit příspěvek od zdravotních pojišťoven. Ty na jejich nákup a provedení testu firmě poskytnou ze svých fondů prevence za každý provedený test až 60 Kč a to čtyřikrát do měsíce. Vždy pak v intervalu maximálně jednou do týdne.

Pojišťovny dají na samotestování pracovníků až 240 Kč měsíčně

V nabídce distributorů je nyní pro samotestování několik druhů testů. Například testy ze slin, z výtěru z nosu i z dutiny ústní. Cena pořízení se dost liší, nabídka testovacích sad ale na trhu stále roste, čímž se postupně snižuje i jejich tržní cena. Částka 240 Kč měsíčně už  zahrnuje daň z přidané hodnoty [DPH]. Příspěvek na test vyplatí vždy ta pojišťovna, u které je testovaná osoba registrována, a to prostřednictvím žádosti zaměstnavatele.

Žádost o příspěvek se podává pouze elektronicky prostřednictvím online webového formuláře. V něm zaměstnavatel vykáže skutečně provedené testy v předchozím kalendářním měsíci. Počítat musí i s doložením daňových dokladů o jejich nákupu. Odkazy na interaktivní formulář zveřejní na svých webových stránkách v nejbližších dnech všech sedm tuzemských zdravotních pojišťoven.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here