Testování na přítomnost nového koronaviru SARS-CoV-2 metodou PCR, tedy výtěrem z nosohltanu, je stále ten nejrychlejší a nejspolehlivější způsob pro potvrzení nebo vyloučení nákazy. Jak konkrétně vypadá metoda PCR testování? Jak se na ni připravit a čeho se vyvarovat? Více na ZdraveZpravy.cz!

V Česku bylo ke konci srpna provedeno více než 902 tisíc testů na koronavirus SARS-CoV-2. Ve skutečnosti bude ale jejich počet ještě vyšší, protože statistika Ministerstva zdravotnictví ČR [MZ ČR] nezahrnuje testování samoplátců. I když je takzvaný nazofaryngeální výtěr [2 výtěry: nosohltan nosem a patrové oblouky, pozn. red.] velmi nepříjemný, pro děti dokonce až strašidelný, stále nemáme jinou pohodlnější a stejně spolehlivou metodu testování. Na jejich vývoji se pracuje. Například bezbolestná diagnostika viru ze slin má stále nízkou průkaznost. Jinak řečeno, není na diagnostiku viru SARS-CoV-2 tak citlivá jako metoda stěru z nosohltanu.

J. Konvalinka: Ke krizi na podzim pravděpodobně dojde

Postup při odběru materiálu metodou PCR

Zdravotník v odběrovém místě odebere biologický materiál speciální soupravou vždy za přísných sterilních podmínek.

„Odběrovou soupravu tvoří dva dakronové nebo nylonové tampony [flocked swabs] na flexibilní plastové tyčince, záznamová karta a zkumavka s virologickým odběrovým médiem. Ideální objem je 2,5 ml,“ popisuje v doporučení pro odběr diagnostického materiálu Státní zdravotní ústav [SZÚ].

Odběrová souprava se uchovává v mrazničce při teplotě mínus 20 ± 5 °C. Před samotným odběrem je tedy třeba odběrový set rozmrazit, aby před použitím neobsahoval kousky ledu.

Podle SZÚ má největší výtěžnost odběr v akutní fázi infekce. Což je v prvních třech až čtyřech dnech od rozvoje klinických příznaků onemocnění covid-19. Výtěr je nejlépe provést po ránu a nalačno, bez předchozího vyčištění zubů a další ústní hygieny. Vyvarovat by se měla indikovaná osoba před samotným odběrem i používání kloktadel a jiných dezinficiencií. Ty by totiž mohly zkreslit výsledky laboratorních vyšetření. Totéž může způsobit i některá ze zubních past.

Bezprostředně před odběrem je vhodné, aby si testovaná osoba zakašlala a zdravotník poté jedním vatovým tamponem provede krouživým pohybem stěr zadní stěny oropharyngu nebo horních patrových oblouků. A to tak, aby se setřelo co nejvíce epiteliálních buněk. Poté vloží tampon s odebraným materiálem do virologického odběrového boxu. Tyčinku přitom zalomí v místě zúžení o okraj zkumavky.

„Druhým tamponem vytřeme vstupem přes nosní dírky nosohltan nebo alespoň obě nosní dírky a tyčinku opět zalomíme o okraj téže zkumavky. Co možná nejmenší naředění výtěru,“ popisuje SZÚ.

A tím je proces odběru PCR metodou u konce. Personál odběrového místa ještě zapíše údaje o pacientovi do záznamové karty. Konkrétně se uvádí jeho jméno, příjmení, rodné číslo, kód zdravotní pojišťovny, příznaky nemoci, dosavadní léčebná terapie a informace o odesílajícím lékaři. Pozor na uvedení správného telefonního číslo, na které mají být ohlášeny výsledky testování.

Transport vzorku pouze v chladicím boxu

Odebraný vzorek zdravotník uloží do chladničky o teplotě +2 až +8 °C, materiál se v této fázi nesmí zmrazit. Podle SZÚ by měl být odeslán do virologické laboratoře optimálně do 24 hodin od samotného odběru, přičemž nesmí nikdy překročit dobu 72 hodin.

„Materiál je transportován v bezpečném trojitém obalu [pathopack] a označen UN3373, tak, aby při poškození zásilky nedošlo k úniku infekčního materiálu do prostředí. Karta či žádanka musí být umístěna odděleně od infekčního materiálu mimo plastový box se vzorky,“ upozorňuje SZÚ.

Takovýmto způsobem se netestují nemocní pouze na přítomnost nového koronaviru SARS-CoV-2, dále také na akutní infekci horních cest dýchacích, chřipku, virový zánět plic a jiné akutní infekce dolní části dýchacího ústrojí. Při vyšetření na přítomnost nového koronaviru je však vždy třeba vyplnit elektronickou žádanku k vyšetření.

PCR metoda: Kdo a kdy se na SARS-CoV-2 testuje

K otestování na nový koronavirus indikují především praktičtí lékaři, pokud se na ně pojištěnec obrátí kvůli příznakům nemoci covid-19. Těmi jsou vysoká teplota trvající déle než dva dny, suchý kašel, dušnost, dýchavičnost a pocit ztíženého dýchání. V některých případech i ztráta čichu a chuti. Pozor! S praktickým lékařem se nemocný musí spojit pouze telefonicky. Lékař poté rozhodne, zda nemocného k PCR testu doporučit či nikoliv. Pokud ano, vypíše elektronickou žádanku, pacient si sám vyhledá odběrové místo [seznam odběrových míst] a rezervuje si termín otestování.

Karanténa a izolace se od 1. září zkracuje o čtyři dny

K PCR testu mohou člověka z epidemiologických důvodů indikovat ještě hygienici. A to kvůli rizikovému kontaktu s covid pozitivní osobou v posledních pěti dnech. Další možností je se nechat otestovat na vlastní náklady jako samoplátce. To v případě absence příznaků nemoci covid-19 a žádanky od praktika či hygienika [seznam odběrových míst pro samoplátce]. Na odběr je třeba dorazit vždy s ochranou dýchacích cest, nikdy nepoužívat sdílenou veřejnou dopravu. Nejvhodnější způsob dopravy k odběru je osobní automobil.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here