Česko-finský tým uspěl u testů nového biomateriálu

0
234
biomaterialu_Stefania_Pagliariz
Foto: FNUSA

Výzkumný tým Kardiovaskulární systémy – mechanobiologie [CSM] Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně [FNUSA-ICRC] s Univerzitou ve finském Turku klinicky testuje kompozitně-bioaktivní skla vyztužené vlákny FRC-BG jako náhražky lidských kostí. Testy u jimi zvoleného biomateriálu přinášejí první výsledky.

V magazínu pro tkáňové inženýrství a regenerativní medicínu Journal of Tissue Engineering and Regenerative Medicine byl publikovaný článek “Osifikace indukovaná implantovaným biomateriálem: poznatky z použití in vivo a in vitro.” Ten se zabýval vhodností použití sklokeramického biomateriálu FRC-BG [Fiber-reinforced composite–bioactive glasses] jako náhražky lidských kostí.

„Konkrétně šlo o kompozitně-bioaktivní sklo vyztužené vlákny a jeho použití při defektu lebeční kosti,“ uvedla Stefania Pagliariz z výzkumného týmu CSM [na obrázku, pozn. red.].

K němu může podle ní dojít následkem traumatického poškození mozku, infekce, vrozené anomálie, tumoru i z jiných příčin.

Studie biomateriálu in vivo a in vitro

Cílem testu výzkumníků bylo ověřit použití FRC-BG jako náhražky kostí v experimentech in vivo [u pacienta]. Výsledky ukázaly, že FRC-BG, který byl umístěn po dobu pěti měsíců u 53letého pacienta, byl schopen podporovat tvorbu nové kostní tkáně spolu s kapilárami a velkými krevními cévami v blízkosti implantátu.

Cílem práce bylo paralelně ověřit použití FRC-BG jako náhražky kostí v experimentech in vitro [v laboratoři]. Studie in vitro odhalily schopnost těchto bioaktivních skel podporovat růst a diferenciaci mezenchymálních kmenových buněk odvozených z tukové tkáně v kostních buňkách.

Výsledky studií vzbuzují naději

„Jak klinické, tak in vitro výsledky prokazují vhodnost FRC-BG pro usnadnění opravy kostí. Podporují jejich použití k vyvolání osteogenního potenciálu autologních mezenchymálních kmenových buněk, aby se upřednostnil proces hojení kostních defektů, přičemž se minimalizuje riziko odmítnutí a infekcí pro pacienta,“ uvedli zástupci česko-finského týmu.

Cílem kranioplastické chirurgie je rekonstrukce kostního defektu pro fyzickou ochranu mozkových tkání, udržení fyziologických podmínek mozkové perfuze a tlaku a dosažení optimálního kosmetického výsledku po operaci. Autologní transplantace kosti [přímo od pacienta] je standardní metodou pro léčení kostních defektů. Nicméně množství a kvalita kostí, které lze získat, je velmi omezená. Což limituje jejich použití u velkých defektů. Jako alternativa bylo dosud vyvinuto několik biomateriálů pro opravu kostí. I ty jsou v současné době zkoumány v řadě klinických studií.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here