Covid vakcína AstraZeneca se aplikuje ve dvou dávkách

2
4625

Covid vakcína AstraZeneca se brzy dostane i do České republiky. Evropská komise [EK] minulý pátek schválila její podmínečnou registraci na doporučení Evropské lékové agentury [EMA]. Jaká je covid vakcína AstraZeneca, jíž si ČR objednala v objemu tří milionů dávek?  

Covid vakcína AstraZeneca je třetí podmínečně registrovanou vakcínou proti nemoci covid-19 v členských zemích EU a tedy se jí smí očkovat i v České republice. Jako první EK schválila vakcínu Comirnaty od společností Pfizer/BioNTech, druhá byla vakcína Moderna.

Stejně jako ostatní schválené vakcíny je i ta od AstraZenecy dvoudávková. Podává se většinou do svalu v horní části paže. Druhá dávka je aplikována s odstupem čtyř až dvanáct týdnů od první dávky.

EMA schválila už teď chybějící vakcínu AstraZeneca

 

Jak funguje vakcína AstraZeneca? Vakcínu tvoří v podstatě jiný virus, takzvaný adenovirus, který vědci upravili tak, aby obsahoval gen pro tvorbu spike proteinu viru SARS-CoV-2, prostřednictvím kterého virus vstupuje do lidských buněk. Adenovirus ve vakcíně se nemůže množit a nevyvolává onemocnění.

„Po podání vakcína dopraví gen viru SARS-CoV-2 do buněk v organismu. Buňky pomocí tohoto genu vytvoří spike protein. Imunitní systém osoby poté rozpozná tento protein jako cizorodý, vytvoří proti němu protilátky a aktivuje T buňky [bílé krvinky], aby jej napadly,“ vysvětluje fungování covid vakcíny AstraZeneca Státní ústav pro kontrolu léčiv [SÚKL].

Když se pak očkovaná osoba setká s virem SARS-CoV-2, její imunitní systém koronavirus rozpozná a umí se proti němu dobře bránit. Studií vakcíny ve třech zemích [Velká Británie, Brazílie, Jižní Afrika] se v součtu zúčastnilo 24 tisíc osob. Do analýzy účinnosti jich společnost zahrnula 12 196. Evropská léková agentura pak do výpočtu účinnosti vakcíny zahrnula pouze výsledky ze studie provedené ve Velké Británii a Brazílii. V ostatních studiích onemocnělo covidem méně než šest případů, což ke stanovení účinku nestačilo.

Covid vakcína AstraZeneca a výsledky klinických studií

Výsledky hodnocení prokázaly 59,5% snížení počtu symptomatických případů nemoci covid-19 u osob očkovaných vakcínou [symptomatická nemoc covid-19 se rozvinula u 64 osob z 5 258] oproti osobám, jimž podali zdravotníci kontrolní injekce [symptomatická nemoc covid-19 se rozvinula u 154 osob z 5 210].

„To znamená, že vakcína v klinickém hodnocení prokázala asi 60% účinnost,“ tvrdí SÚKL.

Většina účastníků jmenovaných studií byla ve věku 18 až 55 let. Do studií byli sice zařazeni i starší pacienti, avšak u těch starších [věk 55+] nemají regulační úřady dostatek výsledků pro zaručení fungování vakcíny.

„Nicméně ochranu i u této věkové skupiny lze očekávat vzhledem k tomu, že i u těchto osob je patrná imunitní odpověď, což je známo na základě zkušeností s jinými vakcínami,“ vysvětluje SÚKL.

Podle vědců z evropské lékové agentury se mohou vakcínou očkovat i starší dospělé osob s tím, že se stále sbírají informace ze studií, kterých se účastní právě lidé starší 55 let.

Vakcína AstraZeneca a její nežádoucí účinky

Dosud se po očkování látkou od AstraZeneca objevily mírné až středně závažné nežádoucí účinky, které se nijak zvlášť nelišily od reakcí na jiné vakcíny. Často jde o bolest a citlivost v místě vpichu, bolest hlavy, svalů, celkovou únavu, pocit nepohody a zimnici.

Podmínečná registrace nezpochybňuje účinnost vakcíny

Někdy si očkovaní stěžují na horečku a pocit na zvracení. Tyto reakce potvrdila více než jedna osoba z deseti. Ke zvracení a průjmům došlo u méně než jedné osoby z deseti. Snížená chuť k jídlu, točení hlavy, pocení, bolesti břicha a vyrážka se objevily u méně než jedné osoby ze sta.

Covid vakcína AstraZeneca a nejčastější otázky k ní

Snižuje vakcína přenos viru z člověka na člověka?

Vliv očkování vakcínou AstraZeneca na šíření viru SARS-CoV-2 ve společnosti není známý. Zatím se neví, do jaké míry mohou očkovaní lidé virus přenášet a zda ho mohou šířit dále.

Jak dlouho trvá ochrana po očkování vakcínou od AstraZeneca?

Zatím se neví, jak dlouho trvá ochrana navozená touto vakcínou. Účastníci klinického hodnocení se nadále sledují po dobu minimálně jednoho roku. Právě kvůli informacím o získané imunitě.

Očkují se touto vakcínou lidé s oslabenou imunitou?

Údaje o osobách s oslabenou imunitou, takzvaných imunokompromitovaných pacientech jsou v tuto chvíli omezené. Přestože nemusí vykázat dostatečnou odpověď na vakcínu, nejsou tu žádné zvláštní obavy ohledně její bezpečnosti. Očkovat se mohou tedy i lidé s oslabenou imunitou, i u nich je totiž vyšší riziko závažného průběhu infekce covid-19.

I onkologičtí pacienti jsou covidem ohroženou skupinou

Mohou se vakcínou AstraZeneca očkovat lidé po nemoci covid-19?

U 345 očkovaných vakcínou AstraZeneca v klinickém hodnocení, které již dříve prodělali nemoc covid-19, se nevyskytly žádné další nežádoucí účinky. Z hodnocení ale zatím není dostatek údajů o tom, jak dobře vakcína účinkuje u osob po prodělané infekci covid-19.

Je covid vakcína AstraZeneca vhodná pro očkování dětí?

V současné době lékové agentury nedoporučují její použití u dětí. Evropská léková agentura se ale se společností dohodla na provádění dalších klinických hodnocení v pozdějším stádiu.

–RED–

2 KOMENTÁŘE

  1. Po první očkovací dávce vakcínou AstraZeneka, se u manžela objevila horečka 38 stupňů. Bolest hlavy. Byl obeznámen, že se mohou tyto reakce vyskytnout. Daleko horší je, že se mu velmi zhoršil diabetes. Při stejné meditaci a dietě, jakou dodržoval před očkováním (měl hodnoty krevní ho cukru ( 6,5 až 7,3 ).Třetí týden po očkování má vysoké hodnoty cukru v krvi ( 12 až 15).

    Já jsem horečku neměla, ale trpěla jsem úpornými bolestmi hlavy dva týdny. Ty již ustoupily. Zhoršily se mi hodnoty dříve kompenzovaného diabetu dietou ( 6,2). Po očkování se mi hodnoty krevního cukru zvýšily na 7,5 aż 8. Doposud medikace nebyla nutná. Zhoršení stavu připisuji očkování. Oční lékařka, při pravidelné kontrole u mne zjistila zhoršení šedého a zeleného zákalu. Před očkováním jsem měla nález, přiměřený věku. Je možné odmítnout druhou dávku vakcíny? Je to rozumné? Děkuji.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here