Lékařská fakulta Ostravské univerzity [LF OU], která loni sama stáhla žádost o akreditaci pro studijní program Všeobecné lékařství, ji už v nové verzi zaslala Národnímu akreditačnímu úřadu [NAÚ]. Upravit v ní měla všechny výtky z loňského negativního hodnocení.

Odeslání upraveného akreditačního spisu k NAÚ potvrdila mluvčí Ostravské univerzity Lucie Fremrová. Podle jejích slov se fakulta od loňského podzimu snažila vypořádat se všemi připomínkami, které hodnotící komise akreditačního úřadu k původní žádosti měla. Univerzita dle jejích slov ustanovila odbornou pracovní skupinu, v níž jsou zastoupeni odborníci z univerzity, fakulty i Fakultní nemocnice Ostrava [FN Ostrava]. Odborníci tak řešili výhrady akreditačního úřadu a vytvořili plán pro vzdělávání mediků a vědeckou činnost na ostravské lékařské fakultě.

„Jedním z hlavních pilířů spolupráce je personální posílení fakulty. Lékařská fakulta s Fakultní nemocnicí Ostrava uzavřely novou rámcovou smlouvu o spolupráci. Díky ní došlo k účelnému propojení organizační struktury obou institucí a přijalo se mnoho dalších systémových opatření,“ uvedla mluvčí Lucie Fremrová.

LF OU se zaměří více na vědu a výzkum

Podle ředitele FNO Jiřího Havrlanta do nemocnice v minulém období nastoupilo mnoho respektovaných lékařů, v čele několika ústavů stanuli noví přednostové.

„Všechna pracoviště tak nyní vedou špičkoví odborníci s vysokými akademickými tituly, kteří mají i bohaté pedagogické a vědecko-výzkumné zkušenosti,“ uvedl Havrlant.

„Naším cílem je v budoucnu nejen výchova vlastních doktorandů, docentů a profesorů, ale také přivedení špičkových vědeckých týmů,“ dodal děkan LF OU Rastislav Maďar.

Úspěch fakulty je i to, že v minulých měsících získalo akreditaci od Ministerstva zemědělství ČR nové vivárium. To slouží hlavně mezinárodně uznávanému týmu Blood Cancer Research Group, který působí v oblasti hematoonkologie, a to pro in-vivo testování a validaci experimentálních dat. Doposud museli vědci při výzkumu využívat vivárium v zahraničí.

Fakulta spolu s nemocnicí vypsala i granty pro nové vědce a vědecké týmy. Do budoucna pak chce rovněž vytvořit mezinárodní vědecko-výzkumné centrum.

Novu akreditaci řeší nový děkan

Neúspěšná žádost o udělení akreditace vedla loni k rezignaci děkana Arnošta Martínka. Na jeho místo akademický senát Lékařské fakulty OU loni na podzim zvolil známého epidemiologa Rastislava Maďara, který koncem jara zastával na Ministerstvu zdravotnictví ČR pozici vedoucího pracovní skupiny pro uvolňování karanténních opatření.

Rastislav Maďar je novým děkanem Lékařské fakulty OU

V té době nahradil svého kolegu, též epidemiologa a exministra zdravotnictví Romana Prymulu ve funkci ministerského epidemiologa. Dnes zastává tuto pozici Roman Chlíbek.

Akademický rok 2020-21 je bez nových mediků

O přerušení žádosti o udělení akreditace pro studijní obor Všeobecné lékařství požádala loni Ostravská univerzita sama. Důvodem bylo negativní hodnocení od Národního akreditačního úřadu. Především kvůli tomu, že univerzita nemá pro obor zajištěno dostatečně odborné personální obsazení. Žádost stáhli zástupci univerzity sami kvůli tomu, aby mohli o akreditaci znovu požádat v novém kalendářním roce. V případě zamítnutí přímo NAÚ by o ni mohli opětovně žádat nejdříve za dva roky.

Do programu všeobecného lékařství proto loni univerzita nepřijímala žádné nové studenty, stávajících studentů se však přerušení akreditace nijak nedotklo. Ve studiu i nadále pokračují podle platné předchozí akreditace, která trvá do 31. prosince 2024.

–ČTK/RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here