Lékařská fakulta v Ostravě letos nové studenty nepřijme

0
310
lekarska_fakulta
Foto: LF OU

Lékařská fakulta Ostravské univerzity [LF OU] letos nebude přijímat nové studenty do programu Všeobecného lékařství. Rozhodla o tom rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství [NAÚ]. O přerušení projednávání žádosti o udělení akreditace ale požádala sama univerzita.

Pro uchazeče o studium v oboru Všeobecné lékařství to s konečnou platností znamená, že univerzita letos nebude přijímat nové studenty do tohoto studijního programu. A nebude tak i pořádat do tohoto oboru přijímací zkoušky.

„Vzhledem k přetrvávajícímu negativnímu hodnocení ze strany Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství se Ostravská univerzita rozhodla požádat o přerušení projednávání žádosti o udělení akreditace Všeobecného lékařství Lékařské fakultě Ostravské univerzity,“ uvedla dnes Ostravská univerzita [OU].

Důvodem pro stažení žádosti o akreditaci v oboru Všeobecného lékařství je zřejmě to, že univerzita nemá zajištěny odborné personální kapacity. Žádost univerzita přitom stáhla sama. To proto, aby mohla o udělení akreditace požádat dříve, než kdyby žádost zamítl přímo NAÚ. V takovém případě by mohla o akreditaci znovu požádat nejdříve za dva roky.

Stávajících studentů se rozhodnutí LF OU nedotkne

Podle vyjádření univerzity se stávajících studentů její aktuální rozhodnutí nijak nedotkne. Ve studiu budou i nadále pokračovat podle platné předchozí akreditace, která trvá do 31. prosince 2024.

Podle univerzity se přerušení žádosti o akreditaci Všeobecného lékařství nijak nedotkne ani studentů v jiných studijních programech. Jako je například Fyzioterapie, Komunitní péče v porodní asistenci nebo Zdravotnické záchranářství. Ty již nové akreditace mají a univerzita v jejich případě úspěšně pořádá přijímací řízení.

„Věřím, že stávající vedení LF OU, respektive akademický senát fakulty, vyvodí z výsledků dnešního jednání Rady NAÚ patřičné důsledky. A umožní zvolit nové vedení LF OU, které rozhodne, jak dále pokračovat, aby NAÚ mohl příští rok žádosti vyhovět. A LF OU mohla přijímat nové studenty Všeobecného lékařství již v roce 2021,“ uvedl rektor OU Jan Lata.

Žádost o novou akreditaci podala OU letos v únoru

O novou akreditaci požádala LF OU v únoru letošního roku, protože její stávající akreditace platí do roku 2024. Tedy pouze na dostudování současných studentů. Pro přijímání nových studentů potřebuje univerzita akreditaci novou.

Lékařská fakulta OU musí získat novou akreditaci

Letošní absence nových studentů všeobecného lékařství nepotěšila Ostravskou univerzitu, ani vedení Moravskoslezského kraje. Praktických lékařů je totiž v regionu velký nedostatek a nutné je i zajištění jejich přirozené generační obměny. Výpadek jednoho ročníků bude v zajištění zdravotní péče v regionu znatelný.

„Všeobecné lékařství je důležité pro Ostravskou univerzitu i celý region. Z pozice rektora univerzity jsem využil veškerých možností, abych přesvědčil Lékařskou fakultu, že je nutná generační obměna a významné personální posílení. Nyní je již odpovědnost na Akademickém senátu Lékařské fakulty,“ říká Jan Lata.

Národní akreditační úřad pro vysoké školství

Národní akreditační úřad pro vysoké školství je nezávislým úřadem zřízeným ke dni 1. září 2016 zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.

  • Rozhoduje o akreditacích studijních programů, institucionálních akreditacích pro oblasti vzdělávání a akreditacích habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem.
  • Vykonává kontrolu dodržování právních předpisů při uskutečňování akreditovaných činností.
  • Provádí vnější hodnocení vzdělávací činnosti, vědecké, výzkumné, vývojové, inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti a s nimi souvisejících činností vysokých škol.

-RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here