Lékařská fakulta OU musí získat novou akreditaci

0
413
Lékařská fakulta OU
Foto: Pixabay.com

Národní akreditační úřad pro vysoké školství [NAÚ] zastavil správní řízení k omezení akreditace oboru všeobecného lékařství na Ostravské univerzitě [OU]. To s univerzitou vedl kvůli pochybení v přijímání studentů. Nyní musí Lékařská fakulta OU co nejdříve získat novou akreditaci pro obor všeobecného lékařství.

Současná akreditace univerzitu opravňuje přijímat nové uchazeče do konce letošního května. Pro přijímání studentů i po tomto datu musí Lékařská fakulta OU získat novou akreditaci. Žádost o ni prozatím ale univerzita nepředložila. Stále proto hrozí, že Lékařská fakulta OU akreditaci nezíská včas a nebude moci přijímat nové studenty.

Zastavení správního řízení

Dobrou zprávou i tak zůstává, že Národní akreditační úřad zastavil správní řízení k omezení akreditace magisterského studijního programu všeobecné lékařství.

„Vzhledem ke skutečnosti, že došlo ke zjednání nápravy, Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství rozhodla zastavit správní řízení k omezení akreditace magisterského studijního programu všeobecné lékařství spočívající v zákazu přijímat ke studiu daného studijního programu další uchazeče,” uvedl ředitel odboru kanceláře Národního akreditačního úřadu Jiří Smrčka.

Správní řízení o omezení akreditace zahájil Národní akreditační úřad loni v srpnu kvůli pochybením, která na fakultě zjistila jeho kontrola. Na možné manipulace v přijímacích řízeních předtím upozornila média. Podle nich Lékařská fakulta OU přijímala studenty, kteří nesplnili podmínky pro přijetí. To potvrdila i sama univerzita.

„Na základě kontroly osobních spisů uchazečů a studentů Všeobecného lékařství bylo zjištěno, že v minulých letech došlo rozhodnutím děkana LF OU v některých případech k přijetí studentů, kteří nesplnili podmínky přijímací zkoušky,“ uvedla univerzita.

Podle ní přijímací řízení na Lékařské fakultě na obor Všeobecné lékařství vykazovalo znaky netransparentnosti zejména v rámci odvolacího řízení, za což neslo odpovědnost tehdejší vedení fakulty. Rektor Jan Lata uvedl, že šlo o morálně-etický problém, kvůli kterému navrhl akademickému senátu také odvolání děkana Arnošta Martínka. Senát o jeho odchodu rozhodl loni v listopadu.

Práce na nové žádosti o akreditaci

Současné rozhodnutí Národního akreditačního úřadu rektor Jan Lata vítá.

„Doufali jsme, že to tak dopadne. Chyby se staly, už loni jsme je ale napravili. Navíc jsme přijali opatření, která by jejich opakování měla zabránit. Jsme rádi, že akreditační úřad řízení zastavil,” řekl Jan Lata.

Současnou akreditaci pro studijní program všeobecné lékařství má Ostravská univerzita platnou do roku 2024. I tak ale přijímat nové studenty na jejím základě může Lékařská fakulta OU jen do konce letošního května. Chystá proto žádost k Národnímu akreditačnímu úřadu o novou akreditaci, jejíž přípravu ale zatím nedokončila.

„Žádost o ni zatím akreditační úřad neobdržel,“ potvrdil Jiří Smrčka.

Stanovisko Národního akreditačního úřadu potřebuje Lékařská fakulta OU získat nejpozději do konce dubna, aby stihla červnové přijímací řízení. Úroveň akreditačního spisu kritizuje Ministerstvo zdravotnictví ČR [MZ ČR], námitky k němu mají i odborné společnosti. Jan Lata už dříve uvedl, že nebyl dobře připraven a fakulta ho dodala pozdě. Podle Václava Procházky, který byl vedením fakulty na začátku roku dočasně pověřen, se škola snaží krok po kroku se všemi připomínkami vypořádat. Před dvěma týdny uvedl, že se materiál dokončuje.

Čeká se i na výsledky kontroly NAÚ

Kvůli minulým pochybením v oboru všeobecného lékařství rozhodl akreditační úřad loni v srpnu zkontrolovat také přijímací řízení do všech studijních programů Lékařské fakulty Ostravské univerzity a do vybraných oborů na ostatních fakultách školy. Výsledky této kontroly zatím NAÚ neoznámil.

Národní akreditační úřad pro vysoké školství je nezávislým úřadem zřízeným ke dni 1. září 2016 zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.

  • Rozhoduje o akreditacích studijních programů, institucionálních akreditacích pro oblasti vzdělávání a akreditacích habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem.
  • Vykonává kontrolu dodržování právních předpisů při uskutečňování akreditovaných činností.
  • Provádí vnější hodnocení vzdělávací činnosti, vědecké, výzkumné, vývojové, inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti a s nimi souvisejících činností vysokých škol.

–ČTK/RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here