Ministerstvo zdravotnictví ČR [MZ ČR] na podnět předsedy Komunistické strany Čech a Moravy [KSČM] Vojtěcha Filipa připravuje plán na sloučení Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR [ZP MV ČR] a Vojenské zdravotní pojišťovny [VoZP]. ZP MV ČR a VoZP se sloučením nesouhlasí.

Sloučení zdravotních pojišťoven do jedné, které dlouhodobě požaduje KSČM, podle MZ ČR v současnosti brání legislativa. Úřad proto připravuje analýzu možností, jak to změnit.

„Legislativní rámec umožňuje sloučit zdravotní pojišťovny pouze tehdy, pokud alespoň šest měsíců neplní své závazky vůči poskytovatelům zdravotní péče a pojištěncům,” vysvětluje Klára Doláková z tiskového oddělení MZ ČR.

Pravidlo bylo zavedeno v roce 2015 po předchozích kontrolách Nejvyššího kontrolního úřadu, který nejednoznačný postup kritizoval.

„Prvním krokem k umožnění sloučení zdravotních pojišťoven je tedy odstranění uvedené legislativní zákonné bariéry,” upřesnila Klára Doláková.

Sloučení pojišťoven podle ní dává smysl, povede-li k vyšší efektivitě a zlepšení dostupnosti péče pro jejich pojištěnce.

Co chce KSČM

KSČM prosazuje, aby existovala jen jedna státní zdravotní pojišťovna. To ale není tak jednoduché, proto si to chce KSČM nejprve vyzkoušet na sloučení ZP MV ČR a VoZP.

„Jednali jsme o tom i s panem předsedou vlády a ministrem zdravotnictví. Ti naši myšlenku podpořili. Do konce června tohoto roku Ministerstvo zdravotnictví ČR připraví podrobnou analýzu fúze dvou státních pojišťoven, a to konkrétně Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR a Vojenské zdravotní pojišťovny ČR,” uvedl Vojtěch Filip.

Jedna pojišťovna dle jeho názoru bude snáze kontrolovatelná. Náklady klesnou i díky snížení počtu zaměstnanců.

Nesouhlasí VoZP a ZP MV ČR

Zástupci dotčených pojišťoven ale mají jiný názor. Podle vedoucího oddělení marketingu VoZP Jana Matese není VoZP informována o tom, že by se sloučení jakkoli připravovalo.

„K podobným úvahám jsme v minulosti vždy vyjádřili svůj nesouhlas a ani nyní nevidíme k fúzi s jinou zaměstnaneckou pojišťovnou žádný racionální důvod,” řekl Jan Mates z třetí nejmenší zdravotní pojišťovny [700 000 klientů], u níž jsou ze zákona pojištěni vojáci.

„Sloučení všech zdravotních pojišťoven v jednu by byl nákladný a populistický projekt, vedoucí k vzniku monopolního nepřehledného molochu a návrat do dob předrevolučních,” říká mluvčí ZP MV ČR Hana Kadečková.

Podle ZP MV ČR, druhé největší zdravotní pojišťovny, která má asi 1,3 milionu pojištěnců, by sloučení vedlo k rozkolísání celého systému zdravotního pojištění postaveného na vzájemně si konkurujících pojišťovnách.

Trh zdravotních pojišťoven

V České republice působí sedm zdravotních pojišťoven. Původně se zaměřovaly na různé skupiny zaměstnanců nebo působily v regionech. V současné době se jejich pojištěncem může stát kdokoliv. Nejvíce lidí, zhruba 60 procent, je pojištěno u Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR [VZP ČR]. Ta má ze zákona jinou pozici, například v jejích orgánech zasedají poslanci. Do rad ostatních se volí zástupci pojištěnců. V současné době vzniká novela zákona, která volby upravuje.

Do veřejného zdravotního pojištění má být letos zaměstnavateli, podnikateli, zaměstnanci a státem odvedeno přes 340 miliard korun. Zhruba 200 miliard půjde přes největší Všeobecnou zdravotní pojišťovnu. Na tu se vztahuje samostatný zákon, což platí i pro volbu členů do jejich statutárních orgánů. 139 miliard korun pak půjde do zdravotnictví přes oborové a zaměstnanecké pojišťovny.

Bilance základního fondu zdravotní péče u těchto pojišťoven tak bude v roce 2020 poznamenaná negativním poklesem zůstatků o 4,7 miliardy korun. Podle návrhů zdravotně pojistných plánů oborových a zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven, budou mít tyto pojišťovny na úhradu zdravotní péče k dispozici celkové příjmy z přerozdělení ve výši 134,3 miliardy korun.

–ČTK/RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here