Trasování rizikových kontaktů určují příznaky covidu

0
6119
trasovani_rizikovach_kontaktu
Ilustrace: Pixabay.com

Pozitivní výsledek testu na koronavirus znamená okamžitou izolaci a trasování rizikových kontaktů. U bezpříznakových covid pozitivních osob se trasují kontakty až jeden týden zpětně. Pacienti s příznaky nemoci trasují všechny kontakty za dobu dvou dnů od jejich propuknutí.

Rizikový kontakt, který se po prokázání pozitivity hlásí trasovacímu centru, hygienické stanici nebo přímo dané osobě, je ten, jenž trval alespoň 15 minut při vzdálenosti kratší dvou metrů. Další podmínka rizikovosti je, že jedna z osob si nechránila ústa a nos rouškou nebo respirátorem. Pokud měly všechny osoby při bližším kontaktu roušku či respirátor, nejde o rizikový kontakt a není třeba jej hlásit. Výjimka jsou nakažení s podezřením na novou mutaci viru [britskou, jihoafrickou, brazilskou, aj.]. U nich posuzují rizikovost kontaktů přímo epidemiologové a to bez ohledu na použité ochranné prostředky.

Vyhodnocení rizikovosti kontaktů po prokázané pozitivitě na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2 v těle závisí na přítomnosti příznaků nemoci. Lidé s jejími symptomy [suchý kašel, dušnost, rýma, horečka, slabost, bolest svalů, kloubů a hlavy] trasují rizikové kontakty po dobu dvou dnů před jejich počátkem. V opačném případě, tedy při jejich absenci, se hlásí všechny kontakty za dobu až sedmi dnů před pozitivním výsledkem testu.

Příznaky covidu-19 zmírní i běžně dostupná léčiva

Trasování rizikových kontaktů

Covid pozitivní osoby, ať už mají nebo nemají příznaky nemoci, se musí okamžitě odebrat do domácí izolace a začít s trasováním rizikových kontaktů. Jedině tak se dá zabránit dalšímu šíření nového koronaviru. V prvním kroku má pozitivní osoba sama obvolat všechny svoje blízké kontakty, které vyhodnotí podle výše popsaných pravidel. Zároveň dostane SMS zprávu s přístupovým kódem k přihlášení se do samotrasovacího formuláře. Ten hygienické stanice vyřizují přednostně. V něm pak covid pozitivní osoba vyplní údaje k trasování. Po potvrzení pozitivity by se měl telefonicky ozvat i pracovník z hygienické stanice nebo trasovacího centra, který několikaminutovým dotazováním zjistí rizikové kontakty. Ty pak následně obešle zprávou, že se mají odebrat do desetidenní karantény a jít na PCR test.

Po prokázané pozitivitě si kvůli trasování proto každý připraví jména a příjmení všech rizikově vyhodnocených kontaktů, jejich telefonní číslo a konkrétní den posledního setkání s danou osobou. V praxi se podle vyjádření některých nemocných stává, že se pracovník z hygieny neozývá i několik dní od potvrzení pozitivity, anebo se neozve vůbec. Pak je namístě vyplnit právě samotrasovací formulář a obvolat známé rizikové kontakty osobně.

Uživatelé aplikace eRouška

Po obdržení pozitivního výsledku na covid-19 dostanou uživatelé aplikace eRouška do svého chytrého telefonu SMS zprávu s kódem. Po jeho zadání do aplikace dostanou oznámení o rizikovém kontaktu všechny aplikací vyhodnocené kontakty. Jejich povinností je poté se preventivně odebrat do desetidenní povinné karantény a podstoupit PCR test.

Osoby v riziku nákazy novým koronavirem

O rizikovém kontaktu s nakaženým se mohou lidé dozvědět telefonním hovorem nebo SMS zprávou z trasovacího centra a hygienické stanice, anebo přímo od pozitivní osoby. Trasovací centrum se má ozvat nejdéle do 48 hodin od oznámení o rizikovém kontaktu. V opačném případě je třeba zavolat svému praktickému lékaři a požádat ho o vystavení eŽádanky na PCR test a případně i o vystavení eNeschopenky pro zaměstnavatele. Až do oznámení výsledku PCR testu musí zůstat všechny osoby v riziku v domácí karanténě.

Následky covidu-19 zmírní tymián, břečťan a levandule

Z preventivních důvodů zůstávají v desetidenní karanténě i osoby v riziku s negativním výsledkem testů. Podle lékařů se totiž mohou příznaky nemoci stejně jako pozitivita objevit až za několik dní. V případě absence příznaků a negativního výsledku testu ukončuje nařízenou karanténu praktický lékař desátý den domácí karantény. Lidé s pozitivním výsledkem, případně příznaky nemoci covid-19 o tom informují svého praktika, který jim vystaví eNeschopenku a seznámí s dalším sledováním. A okamžitě začnou s trasováním rizikových kontaktů.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here