Nemocných TBC loni výrazně ubylo, zřejmě kvůli covidu

0
435

Tuberkulóza se u nás loni podle předběžných dat potvrdila u 361 osob, o rok dříve [2019] u 464 pacientů. Pokles nakažených TBC dle odborníků ovlivnilo omezené cestování, nižší návštěvnost v ordinacích lékařů i útlum najímání zahraničních pracovníků. Dnes si připomínáme Světový den boje proti tuberkulóze.

Dle loňských předběžných dat o nově nakažených tuberkulózou [TBC] v ČR počty pacientů v meziročním srovnání klesly o 103 případů. V roce 2019 TBC lékaři potvrdili u 464 osob, loni pak u 361 pacientů. Data zveřejňují plicní lékaři pravidelně na Světový den boje proti tuberkulóze [24.3.], kdy německý lékař Robert Koch separoval bakterii tuberkulózy [1882].

Podle odborníků z plicního lékařství za pokles nemocných můžou nejspíš omezené návštěvy pacientů v ordinacích lékařů. Což se v budoucích měsících zřejmě i projeví.

Co je tuberkulóza a kdy proti ní nechat naočkovat dítě

„Kvůli současné situaci k nám nechodí ani rizikoví pacienti. Pak se setkáváme s takovým případem, kdy k nám přišel Litevec s podezřením na koronavirus, a my místo toho objevili tuberkulózu ve velmi pokročilém stádiu,“ říká předsedkyně České pneumologické a ftizeologické společnosti [ČPFS] Martina Vašáková.

Dodává, že na lékařskou pomoc může být při zanedbané zdravotní péči často pozdě, jak dokládá zmiňovaný příběh, který skončil smrtí pacienta.

„Myslíme si, že se v dalších letech budeme setkávat s více případy pokročilých tuberkulóz,“ varuje lékařka.

Dvojí izolace pacientů s tuberkulózou

Nový koronavirus komplikuje plicním lékařům péči o nemocné s podezřením na TBC ale jinak. Pacienti s podezřením na nákazu se zprvu oddělují od ostatních tuberkulózních pacientů. A to až do doby, než se u nich prokáže negativní výsledek na koronavirus.

Vytváříme tak izolace v izolaci. Souběh covidu a tuberkulózy by mohl skončit špatně. Proto máme rozdělené i týmy sester,“ vysvětluje Vašáková.

Na fakt, že loňské snížené počty nově diagnostikovaných pacientů s TBC ovlivňuje nižší návštěvnost zdravotnických zařízení, upozorňuje i předseda České aliance proti chronickým respiračním onemocněním [ČARO] Milan Sova.

Vidíme to u všech dalších chorob. Lidé se nenechají vyšetřovat, bojí se nákazy v nemocnicích. Jejich nemoci pak pokročí natolik, že se v té nemocnici nakonec stejně potkáme, jen v mnohem hůře řešitelných stádiích,“ říká.

Podle názoru vedoucího Národní jednotky dohledu nad tuberkulózou Jiřího Wallenfelse stojí za nižšími čísly ale i utlumené cestování do ciziny, méně zahraničních pracovníků a omezení návštěv v rodinách. Totiž i těmito cestami se tuberkulóze často roznáší.

„Meziročně klesl počet nemocných cizinců o více než 20 případů na 115, nejčastěji to byli Ukrajinci, Vietnamci a překvapivě Indové – těch bylo loni 16, převážně v Praze a na jižní Moravě,“ upřesňuje Wallenfels.

TBC se loni šířila nově v komunitě Indů

Počet Indů v Česku podle něj v posledních letech obecně roste, ale výskyt tuberkulózy u nich narostl až loni. Dva roky předtím naopak klesl na čtyři a dva případy. Podle pneumologů se pacienti z Indie, často zaměstnaní jako kuchaři v restauracích, na tuberkulózních odděleních vyskytují pravidelně. Zatím se však na pomyslném žebříčku počtu nemocných cizinců nedostali mezi první tři národnosti. Přední místa obvykle patří Ukrajincům, Vietnamcům, Slovákům, Rumunům a Mongolcům.

Data o nakažených TBC v Česku za rok 2020:

  • Celkem se do registru TBC nahlásilo 329 případů TBC. 361 případů byly případy nahlášené zatím laboratořemi.
  • TBC se potvrdila ve 13 případech u dříve léčených pacientů.
  • TBC plic se potvrdilo u 287 pacientů, kultivačně pozitivních TBC bylo 230.
  • Počet mikroskopicky pozitivních TBC ze sputa, což jsou silné zdroje infekce, bylo 131.
  • Podíl TBC u osob narozených mimo ČR činí 35 % [115 případů]. Z toho narozeni na Ukrajině 24 případů, ve Vietnamu 20 případů, v Indii 16 a na Slovensku 9 případů.
  • Hlášeno je 6 případů multirezistentní TBC, všechny u osob narozených mimo ČR.
  • Průměrný věk nemocného je 51 let, ve dvou případech TBC onemocněly děti.
  • Hlášeno bylo pět případů TBC u HIV pozitivních, všechny u osob narozených mimo ČR.
  • Na TBC u nás loni zemřelo 19 lidí.

Počty nových TBC pacientů klesaly i v zahraničí

Nižší počty pacientů s TBC jsou podle Wallenfelse všude na světě. Její šíření ovlivnila, stejně jako u jiných respiračních infekčních nemocí, protiepidemická opatření a také omezený vstup agenturních pracovníků do země. Těch do Češka ročně dorazí na desítky tisíc a kvůli nedostatečným zdravotním kontrolám bývají právě oni častým zdrojem nákazy.

Kontrola pracovníků mimo země EU je nedostatečná

Data za rok 2020 do jisté míry ovlivňuje i vytíženost hygien a lékařů, kteří mají případy tuberkulózy do registru hlásit.

„Evidence nemocných do národního registru TBC je v některých krajích opožděná. Nicméně lze s jistotou čekat, že počet případů tuberkulózy na 100 000 obyvatel za rok poprvé klesne pod 4 případy,“ říká Wallenfels.

Mezi 361 nahlášenými případy převažují muži nad ženami v poměru asi 2,2 : 1, průměrný věk nemocného je 51 let. Dva případy tuberkulózy našli lékaři u dětí do 15 let. Loni u nás na tuberkulózu zemřelo 19 lidí.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here