Být spolkem není pro pacientské organizace problém

Národní asociace pacientských organizací odmítá kritiku AVPO ČR poslaneckého návrhu, aby od příště měly všechny pacientské organizace, které chtějí aktivně vstupovat do zdravotního systému v Česku, právní formu zapsaný spolek.