Reklama léků na předpis má svá pevná pravidla

Regulovaná reklama léků na předpis chrání pacienty před mylnou představou o jejich účincích za každou cenu. Taková propagace s sebou totiž nese velké nebezpečí pro ochranu veřejného zdraví.