Aktuální situace zvyšuje riziko onemocnění srdce a cév

„Riziko kardiovaskulárních onemocnění ovlivňuje socioekonomické prostředí lid,“ potvrzuje přednosta II. interní kliniky kardiologie a angiologie 1. LF  UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze i předseda České kardiologické společnosti Aleš Linhart.