Texas čeká soudní bitva o právo na provedení potratů

Texaský guvernér podepsal návrh zákona, který omezuje možnost legálně provést potrat. Zákon přitom opravňuje kohokoli k podání žaloby na kohokoli, kdo se bude jakýmkoli způsobem na provedení interrupce po stanoveném termínu podílet.