Testování MHD v Praze virus v přepravě nepotvrdilo

Velkoplošné testování pražské MHD na koronavirus, které inicioval Dopravní podnik hl. m. Prahy [DPP] a letos v dubnu provedli vědci z Fyzikálního ústavu [FÚ] Akademie věd ČR, neprokázalo přítomnost infekčního viru SARS-CoV-2.