Pacient z ČR úspěšně vyzkoušel průlomový lék na AIDS

Na onemocnění AIDS dostal v ČR první pacient inovativní lék, jež je nadějí pro nemocné s rezistencí na stávající léčivé přípravky. Lék brání průniku viru do krevních buněk. Přípravek podali nemocnému v HIV centru Fakultní nemocnice Bulovka.