Pacient z ČR úspěšně vyzkoušel průlomový lék na AIDS

0
1346
AIDS
Foto: Pixabay.com

Na onemocnění AIDS dostal v Česku první pacient inovativní lék, jež je nadějí pro nemocné s rezistencí na stávající léčivé přípravky. Lék funguje tak, že se naváže na vir a zabrání jeho průniku do krevních buněk. Přípravek podali nemocnému lékaři v HIV centru Fakultní nemocnice Bulovka [FNB].

54letý pacient Pavel se o své HIV pozitivitě dozvěděl v roce 1994. Dnes už je ve fázi onemocnění AIDS a léta užívaná terapie už přestala na snižování viru v těle zabírat.

„Nakazil jsem se těsně po revoluci. V té době ještě nebyla vůbec žádná osvěta,“ vzpomíná Pavel a dodává, že měl i přes svou nevyléčitelnou nemoc vlastně i trochu štěstí.

„Měl jsem štěstí, že jsem se po půl roce dostal do rukou pana profesora Machaly. Ten měl vždy přehled o nových lécích a já je vždy chtěl vyzkoušet,“ říká.

Podle profesora Ladislava Machaly z HIV centra Fakultní nemocnice Bulovka byl jeho pacient Pavel velmi otevřený k novým léčivým přípravkům. Zapojoval se do klinických studií.

„Není to úplně běžné, někteří lidé mají strach, aby nebyli pokusnými králíky. Já ale vždy říkám, že když nebudeme mít takto ochotné pacienty, nebudou nové léky, které pacientům pomáhají,“ upřesňuje.

Inovativní lék může zastoupit již neúčinné přípravky

U Pavla se v posledních letech vyvinula multirezistence. Virus začal byl odolný prakticky na všechny dostupné léky. V poslední době se ale objevil nový lék, který teprve loni ve Spojených státech povolil Úřad pro kontrolu potravin a léčiv [FDA]. Evropská agentura pro léčivé přípravky [EMA] jej schválila letos v únoru a přípravek není standardně hrazený z veřejného zdravotního pojištění.

„Funguje úplně jinak než všechny dosud dostupné léky. Je to zcela nová skupina. Lék inhibuje glykoprotein GP120. To je část viru HIV, kterým se váže na buňky, aby do nich mohl vstoupit,“ vysvětluje Machala.

Přípravek patří do skupiny antiretrovirotik. Léčivá látka se naváže na vir, a tím vlastně brání jeho průniku do krevních buněk nakaženého. Infekci HIV sice nevyléčí, pomáhá však udržet množství viru v organismu na nízké úrovni. Vzhledem k tomu, že HIV způsobuje snížení počtu CD4+ T lymfocytů v organismu, udržení množení viru HIV na nízké úrovni počet těchto buněk v krvi zvyšuje. CD4+ T lymfocyty jsou jedním z typů bílých krvinek, které pomáhají organismu bojovat s infekcí.

Úspěch lékařů z HIV centra FNB

U nás zatím nedostupný lék pro pacienty s AIDS vyjednali lékaři z HIV centra na Bulovce. Spojili se s jeho výrobcem, společností GlaxoSmithKline [GSK]. Ta jim pro pacienta lék darovala na celý rok.

„Výrobce léku jsem se snažil kontaktovat od Ameriky až po zdejší zastoupení firmy GSK s dotazem, zda by bylo možné pro našeho pacienta lék získat,“ popisuje lékař.

Po několika týdnech snažení se centru podařilo, že společnost GSK lék poskytla a navíc se dohodli na tom, že uhradí i léčbu na celý rok.

„Což byla pro pacienta skvělá zpráva, protože tento lék dosud není hrazen ze zdravotního pojištění,“ dodává Machala.

Na výsledky se u pacienta s AIDS čekalo tři měsíce

Poprvé dostal Pavel nový lék koncem letošního března. První výsledky, které odborníci vyhodnocují měřením hladiny virové nálože v těle pacienta, se jim ukázaly zhruba po třech měsících od začátku jeho užívání. Získané parametry ukázaly, jak intenzivně se virus v těle množí. Cíl u každého pacienta je nulová virová nálož a současně zvýšení množství CD4+ T lymfocytů v organismu. A právě takové zlepšení přinesl nový lék po třech měsících užívání i u pacienta Pavla.

„Výsledky posledních testů jsou výborné. Díky novému léku má náš pacient po dlouhé době nulovou virovou nálož,“ potvrzuje Machala.

A zlepšení zdravotního stavu na sobě pociťuje i nemocný Pavel, který je zároveň prvním pacientem v Evropě, který nový lék dostal mimo klinické studie.

„Musím říct, že opravdu cítím zlepšení svého zdravotního stavu. Lék začal zabírat v podstatě okamžitě,“ uvedl.

Statistiky: V ČR bylo potvrzeno 3 462 pacientů s AIDS

Průzkumy ukazují, že většina lidí už na HIV téměř zapomněla. Každý, kdo měl za svůj život byť jediný rizikový pohlavní styk, může být ohrožen přenosem HIV a jiných pohlavně přenosných chorob.

Nejvíce HIV pozitivních přebývá v Praze, a to především ze sociologicko-ekonomických důvodů a také kvůli početné gay komunitě. Na druhé straně je povědomí o HIV infekci mezi homosexuály výrazně vyšší než u heterosexuálních párů.

Infekci HIV vymýtit nedokážeme, říká David Jilich z NNB

Od roku 1985, kdy se v Česku začala sbírat data o HIV pozitivních, se potvrdilo přes 3 840 nákaz [přes 715 z nich onemocnělo AIDS]. Zhruba 85 % mužů a 15 % žen. HIV pozitivních osob ve věku 50+ je u nás méně než v ostatních zemích světa. Nejvíce nově odhalených HIV pozitivních osob je ve věku 30 až 40 let. Dříve se jejich věkový průměr pohyboval v rozmezí 25 až 35 let.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here