Zavření škol narušilo zdravý vývoj dětí a mládeže

Podle aktuální studie OECD v průměru 34,4 % mladých lidí ve věku 18 až 29 let pocítilo negativní důsledky na duševní zdraví. Buď osobně, nebo ve svých rodinách. Ve věkové skupině 50 až 64 let tento podíl činí 19,4 %.