Fakultní nemocnice Olomouc nově nabízí paliativní péči

Fakultní nemocnice Olomouc nově otevřela Ambulanci paliativní péče. Ta působí při Onkologické klinice. Určena je lidem s postupujícím onemocněním, u nichž je ukončena léčba, ale očekává se další zhoršování zdravotního stavu.