Fakultní nemocnice Olomouc nově nabízí paliativní péči

0
790
Fakultni_nemocnice_olomouc
Foto: FNOL

Fakultní nemocnice Olomouc [FNOL] nově otevřela Ambulanci paliativní péče. Ta působí při Onkologické klinice. Určena je lidem s postupujícím onemocněním, u nichž je ukončena léčba, ale očekává se další zhoršování zdravotního stavu.

Do péče paliativní ambulance může nemocného objednat Podpůrný a paliativní tým Fakultní nemocnice Olomouc nebo ošetřující lékař. Ke konziliárnímu vyšetření se lze objednat také na telefonu 588 445 467. To znovu na základě doporučení praktického nebo ošetřujícího lékaře jiného zdravotnického zařízení.

„Nabízíme všestrannou účinnou oporu příbuzným a přátelům umírajících a pomoc se zvládáním jejich zármutku i po smrti blízkého člověka. Umírání nemusí být provázeno strachem, nesnesitelnou bolestí a utrpením,“ říká primářka Onkologické kliniky FN Olomouc Hana Študentová.

Paliativní péče není dostupná ve všech regionech

Dodala, že paliativní ambulance bude fungovat i na dalších klinikách nemocnice. Fakultní nemocnice Olomouc je součástí sítě devíti fakultních nemocnic přímo řízených Ministerstvem zdravotnictví ČR [MZ ČR]. Je největší zdravotnické zařízení v Olomouckém kraji a šestou největší nemocnicí v zemi. Historie druhého největšího zaměstnavatele v Olomouckém kraji sahá až do roku 1896.

V ambulanci poradí i s příspěvkem na péči

Ambulance nabízí dále péči psychologa, kaplana a sociální sestry. Náplní péče paliativní ambulance je ale hlavně starost o nemocného na sklonku jeho života, zlepšení kvality života, zmírnění bolesti a nutriční péče.

„Součástí naší práce je i pomoc nejbližší rodině po stránce sociální. Tedy například konzultace problematiky příspěvků na péči, zajištění následnosti péče o nemocného prostřednictvím praktického lékaře, zařízení sociální péče nebo mobilních nebo kamenných hospiců,“ říká vedoucí Ambulance paliativní péče Onkologické kliniky Hana Švébišová.

V nemocnici je nejvíce v ohrožení lidská důstojnost

Dodává, že ambulance klade důraz na význam rodiny a nejbližších přátel pacienta. Nechce vytrhávat nemocné z jejich přirozených sociálních vazeb. Snaží se jim umožnit prožít poslední období života v důstojném a vlídném prostředí a ve společnosti svých blízkých.

Fakultní nemocnice Olomouc modernizuje

Další aktualita z Fakultní nemocnice Olomouc je, že se minulý měsíc pustila do dalšího rozšiřování chybějících parkovacích míst ve svém areálu. Během podzimu letošního roku by tak návštěvníci největšího zdravotnického zařízení na střední Moravě měli mít k dispozici dalších 87 parkovacích míst, z toho 63 díky rozšíření stávajícího parkoviště P2 pod Dětskou klinikou a 24 míst u ubytoven pro zaměstnance [před budovou YE].

FN Olomouc se chlubí moderní hematoonkologií

Olomoucká fakultní nemocnice v současné době realizuje a připravuje i několik stavebních projektů. Aktuálně modernizuje prostor a přístrojového vybavení Radiologické kliniky. To znamená vybudování nástavby modrého monobloku A, v němž vznikne zázemí pro zdravotníky z několika přilehlých klinik. Pokračují také stavební úpravy Dětské kliniky včetně vybudování nového oddělení JIP. V květnu letošního roku byla v režii FN Olomouc dokončena další stavební akce a sice zajištění opěrné stěny v Albertově ulici.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here