FN Olomouc se chlubí moderní hematoonkologií

0
1420
FN_Olomouc_f
Foto: FN Olomouc

Na podzim zahájí provoz nový ambulantní pavilon hematoonkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc. Jeho stavbu nyní dělníci akorát dokončují. Pavilon za 160 milionů korun nabídne lepší podmínky pro péči o pacienty s nemocemi krve. Informaci potvrdil vedoucí odboru investic FN Olomouc František Valíček.

Pavilon byl postaven v jižní části nemocničního areálu v sousedství dětské kliniky a kliniky kožních a pohlavních chorob. V jejím přízemí funguje nedávno vybudovaný komplex hematologických laboratoří. Nový pavilon bude mít devět vyšetřoven, pět odběrových míst, místnost pro lékařské výkony, dva denní stacionáře pro podání léčby a transfuzních přípravků.

„V naší stávající ambulanci máme jen pět vyšetřoven s jednou malou a špatně dostupnou čekárnou a čtyři odběrová místa v nevyhovující místnosti,” uvedl přednosta hematoonkologické kliniky Tomáš Papajík.

Hematoonkologická klinika FN Olomouc je odborné pracoviště s nadregionálním významem. Specializovanou péči zde nacházejí pacienti nejen z Olomouckého, ale i ze Zlínského a Moravskoslezského kraje. Ambulancí kliniky ročně projde 25 000 pacientů a zdravotníci zde podají až 1 500 transfuzí a 4 000 infuzí chemoterapie za rok.

FN Olomouc vsadila na moderní architekturu

Při návrhu pavilonu byl dle moderních metod simulován pohyb pacienta od jeho příjezdu do areálu, vstupu na ambulanci, řešení odběrů a vyšetření lékařem až po pobyt na stacionáři, podání terapie či transfuze. Díky tomu má být provoz kliniky plynulý. Výhodou nové budovy bude také její dobrá dopravní dostupnost. To především pro sanitní vozy a krátká vzdálenost od parkovacích míst pro veřejnost.

„Objekt sestává z pěti nadzemních a jednoho podzemního podlaží. Nosnou konstrukci tvoří kombinace železobetonových monolitických sloupů a stěn, která je podepřena soustavou vrtaných železobetonových pilot,” uvedl vedoucí odboru investic FN Olomouc František Valíček.

Stavba pavilonu hematoonkologické kliniky byla projektována jako nízkoenergetická pasivní budova. Interiér pavilonu doplní umělecká díla navržená přímo pro kliniku.

„To by mohlo umocnit vyznění celého prostoru a pomoci snížit či překlenout stres, který řada pacientů v době léčby prožívá,” říká Tomáš Papajík.

Dodal, že se opakovaně s vrchní sestrou a primářem kliniky účastnili kontrolních dnů na stavbě ambulance a je nadšen z toho, jak celý objekt včetně interiérů pozitivně působí.

„Aktuálně máme před očima přímé srovnání současných prostor ambulance a těch, do kterých se budeme nově stěhovat. A opravdu se nebojím říci, že to jsou dva úplně jiné světy a za mne posun do úplně nové dimenze ambulantní péče,“ konstatoval.

Zelená klinika i díky SFŽP ČR

Autorem projektu nové kliniky je architektonická kancelář Adam Rujbr Architects. Ta již v minulosti v nemocnici navrhla nový ambulantní pavilon Hemato-onkologické kliniky s ceněnou stavbou sídla II. interní kliniky – gastroenterologické a geriatrické. Objekty v areálu Fakultní nemocnice Olomouc stojí od roku 2018. Rozdíly tu ale jsou.

„Pavilon hemato-onkologie bude první nemocniční stavba, která je vyladěná včetně všech technologií jako pasivní objekt s dotací ze Státního fondu životního prostředí ČR,“ říká architekt Adam Rujbr.

V projektu podle něj bylo náročné se hlavně vyrovnat s malou světlou výškou při napojování na stávající budovu, stejně jako s náročnými energetickými parametry. Budova má retenční střechu na zdržování odtoku dešťové vody. Na což dotacemi taktéž přispívá Státní fond životního prostředí ČR. Cíl je zadržování dešťové vody, která zejména v letních měsících přispívá k udržování optimálního klima díky stálému výparu.

Nosnou konstrukci budovy tvoří kombinace železobetonových monolitických sloupů a stěn, která je podepřena soustavou vrtaných železobetonových pilot. Stropní desky jsou provedeny z předpjatých dutinových panelů, které jsou uloženy do ocelových spřažených nosníků. Výplně otvorů jsou zhotoveny z hliníkových profilů s izolačními trojskly a stíněny exteriérovými žaluziemi. Vnější plášť je zateplen systémem z minerální izolace.

–ČTK/DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here