Závislostí u české mládeže přibývá, pomoci mají praktici

1
849
zavislosti
Foto: Pixabay.com

Závislostí všeho druhu u české mládeže přibývá. Počty mladých uživatelů návykových látek rostou. Alkohol rizikově pije přes 114 tisíc mladistvých, konopí užívá přes 63 tisíc a pervitin bezmála tři tisíce mladistvých. Pomoci mají praktici.

Tabák u nás pravidelně užívá na 44 600 mladistvých ve věku 14 až 19 let. U nadměrného pití alkoholických nápojů jsou čísla ještě vyšší. Přes 114 400 mladých se potýká s jeho nadužíváním. Uvádějí to data z Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách a data z Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti.

Karel Nešpor: Alkohol v pivu se nedaní. A to je chyba

Podle statistik dále v Česku konopné látky opakovaně užívá více než 63 tisíc mládeže, pervitin přes 2 750 mladých a heroin či jiné opiáty na 2 100 mladistvých.

„Významným ukazatelem problémového užívání návykových látek je injekční užívání drog, které se týká až 3 460 jedinců ve věku 14 až 19 let,“ upozorňují adiktologové z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy [1. LF UK] a z Všeobecné fakultní nemocnice [VFN] v Praze.

EMCDDA: Do Evropy proudí rekordní množství kokainu

Dodávají, že v počtu mladistvých, kteří si někdy v životě zapálili cigaretu, okusili alkohol nebo užili konopné látky, je Česko na prvním místě ze všech sledovaných evropských zemí.

M. Barták: Jsem pro tvrdší regulaci reklamy na alkohol

A zároveň upozorňují, že závislostních problémů registrují ve své praxi čím dál více. A přibývá jich i v ordinacích lékařů praktických lékařů pro děti a dorost.

Přibývají i počty nelátkových závislostí mládeže

Problém české mládeže nejsou pouze látkové závislosti. Do popředí se stále více dostávají i nelátkové závislosti. Mezi ně patří například závislost na online prostředí. Mladých pacientů, kteří s ním mají problém, v ordinacích praktických lékařů pro děti a dorost každý den přibývá.

„Výrazný je příklon k závislostem zdánlivě ‚méně nebezpečným“, jako jsou mobilní telefony, tablety, internet, sociální sítě a podobně,“ potvrzuje předsedkyně Odborné společnosti praktických dětských lékařů Alena Šebková.

Faktory zvyšující riziko vzniku závislostí
 • Problémové chování v dětství, zanedbávaní a zneužívání
 • V adolescenci malá sebedůvěra a sebeúcta, chronická nemoc a hendikep, špatný školní prospěch, sklon k riskování, duchovní prázdnota, absence smyslu života
 • Duševní nemoc
 • Významná ztráta v rodině
 • Chronicky nemocní rodiče
 • Glorifikace rizikového chování [např. celebrity v reklamách na alkohol, pozn. red.]

Bezbřehá dostupnost alkoholu v ČR nikoho netrápí

 • Nízká úroveň vzdělání
 • Nezaměstnanost
 • Nedostatečná komunikace a dysfunkční rodina
 • Chudoba
 • Negativní vzory v okolí
 • Rodiče příliš autoritativní, nebo naopak nadměrně benevolentní

Vzdělávací kurzy pro dětské lékaře a zdravotní sestry

Rozeznat závislostní chování u dětí a mládeže včas a zajistit pro ně rychlou a odbornou péči má posílení znalostí již v primární péči. Adiktologové z 1. LF UK a VFN proto ve spolupráci s Odbornou společností praktických dětských lékařů a Nadací Sirius připravili pro praktiky a pediatrické sestry vzdělávací kurzy.

Faktory snižující riziko vzniku závislostí
 • Sebeúcta a sebedůvěra
 • Pozitivní perspektiva
 • Účast na životě církve
 • Schopnost sebekontroly

1. LF UK pracuje na snižování závislostí dětí a mládeže

 • Dobré vztahy v rodině
 • Neautoritativní podpora dospívajícího (a jeho přijímaní takového, jaký je)
 • Schopnost rodičů dobře komunikovat a řešit rodinné problémy.
 • Kvalitní školy
 • Pozitivní vzory ve společnosti

„Dětští praktici a sestry budou díky nim schopni u svých pacientů lépe rozeznat rizikové chování či přímo příznaky závislostí a případně rychle zasáhnout,“ říká přednosta Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN Michal Miovský.

Spotřeba alkoholu roste! Své ví zdravotníci i záchytky

A to buď vlastní krátkou intervencí, anebo nasměrováním pacienta i jeho rodičů do nově vznikajících adiktologických ambulancí a expertní adiktologických center pro děti a mládež.

–VRN–

1 komentář

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here