1. LF UK pracuje na snižování závislostí dětí a mládeže

0
613
deti_a_mladeze
Foto: Pixabay.com

Na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy [1. LF UK] a ve Všeobecné fakultní nemocnici [VFN] v Praze vzniká nový projekt zaměřený na předcházení rizikového chování dětí a mládeže. Cílit má zejména na snižování jejich závislostí, jež bývají spouštěči duševních poruch. Projekt je spolufinancován z Fondů EHP a Norska.

Projekt financovaný z norských fondů by měl pomoci včas podchytit rizikové chování s potenciálem rozvoje duševních onemocnění u dětí a mladistvých. To prostřednictvím vzniku regionálních vzdělávacích a preventivních služeb. První pilotní centra pomoci vzniknou v Praze 11 a ve dvou lokalitách Moravskoslezského kraje [bývalé okresy Orlová a Havířov].

Než dítě přijme dětský psychiatr, uběhne i půl roku

„Závislost nejen u dětí mohou doprovázet poruchy nálady, pozornosti, depresivní poruchy. Případně může užívání některých látek vést také ke spuštění velmi vážných onemocnění, včetně psychóz,“ říká hlavní řešitel projektu Jaroslav Šejvl z Kliniky adiktologie 1. LF a VFN.

Světový den bez tabáku upozorní na kouření u dětí

Jako ilustrativní příklad uvádí užívání marihuany a související riziko rozvoje depresivních poruch. A nejen jich, jak potvrdil v nedávném rozhovoru pro ZdraveZpravy.cz psychiatr a spolupracující emeritní primář Psychiatrické nemocnice Bohnice Karel Nešpor.

„Vysoký počet dospívajících v Česku zneužívajících marihuanu může být mimo jiné důsledkem vysoké spotřeby alkoholu,” uvedl.

Národní odvykací linka má číslo – 800 350 000

„V praxi se často setkáváme s tím, že lidé závislí na drogách ze zdravotních nebo finančních důvodů přecházejí k alkoholu. Okamžitě ho ale pijí závislostním způsobem,“ dodal.

Jak má prevence u dětí a mládeže od 1. LF UK fungovat

Podle Jaroslava Šejvla projekt řeší nejen látkové [laxativa, steroidy], ale i nelátkové závislosti [poruchy příjmu potravy, sebepoškozování]. Součástí projektu jsou i osvětové kampaně pro odbornou a laickou veřejnost. Dále vzdělávání lidí, kteří mají pomáhat dětem v právní oblasti.

„Vytvoříme komunikační platformu na regionální úrovni. Pro práci s dětmi, dospívajícími a jejich rodiči vyškolíme profesionály. Ti budou mít preventivní aktivity na starost, budou děti včas diagnostikovat a budou odbornými zásahy minimalizovat rozvoj rizik,“ shrnuje.

1. LF UK finančně podpořila spolek studentů Medicinaulici

Do programu se dle jeho slov zapojí pedagogové, školní metodici prevence, školní psychologové, pracovníci pedagogicko-psychologických poraden, dětští praktičtí lékaři a zdravotní sestry. Přidat se mají i příslušníci Policie ČR, strážníci městské a obecní policie, kurátoři OSPOD a sociální pracovníci.

„Jejich vzdělávání by se mělo zaměřit na to, aby spolu jednotlivci z různých oblastí dokázali v preventivních aktivitách kooperovat. A díky tomu byli schopni včas zasáhnout,“ říká Šejvl.

Projekt vítá i děkan 1. LF UK Martin Vokurka

Děkan 1. LF UK Martin Vokurka uvádí, že projekt vítá už kvůli tomu, že jeho pilotní provoz může ovlivnit „běžnou praxi“ v celé České republice.

„Máme za sebou dlouhé období distanční výuky, a jak nedávno ukázala studie Kliniky adiktologie, prevence rizikového chování dětí během této doby ubylo. Proto nelze než tuto iniciativu uvítat,“ řekl.

Martin Vokurka byl zvolen děkanem 1. LF UK

1. LF UK navštěvuje přes 4 500 studentů. Základními studijními programy jsou všeobecné a zubní lékařství. Kromě nich nabízí fakulta studium dalších zdravotnických oborů, specializační a celoživotní vzdělávání a řadu doktorských programů. Každoročně absolvuje 1. LF UK přes 300 nových lékařů.

Den otevřených dveří na 1. LF UK bude 9. ledna 2021

Fakulta je zároveň nejproduktivnější institucí v biomedicínském a klinickém výzkumu. Vědecká práce, pregraduální a postgraduální výuka se koná na 75 teoretických ústavech a klinických pracovištích společných se Všeobecnou fakultní nemocnicí, Fakultní nemocnicí v Motole, Ústřední vojenskou nemocnicí, Fakultní Thomayerovou nemocnicí, Fakultní Nemocnicí Bulovka a v dalších mezioborových centrech.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here