Národní odvykací linka: V Česku kouří cca 2,4 milionu lidí. Alkohol nadužívá necelý milion lidí. Další stovky tisíc lidí mají problém s gamblerstvím či drogami. Ti, kteří se chtějí osvobodit od svých závislosti, mají příležitost na lince pro odvykání – 800 350 000.

Národní odvykací linka – 800 350 000 – byla spuštěna již v roce 2016 jako poradenská linka pro odvykání kouření. V roce 2018 začala nabízet služby alkoholikům a patologickým hráčům. Aktuálně přidává poradenství i pro lidi závislé na drogách. K dispozici je i lidem, jejichž blízcí se potýkají s některým z druhů závislosti.

„Odborníci, kteří jsou na telefonu každý všední den od 10 do 18 hodin, poskytnou první pomoc lidem závislým na drogách, tabáku, alkoholu nebo mají problém s patologickým hráčstvím,“ vysvětluje prezident České koalice proti tabáku Lukáš Kohoutek.

Zřizovatelem linky je Úřad vlády České republiky, respektive Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Linku provozuje Česka koalice proti tabáku.

Národní odvykací linka pomáhá

Nejrozšířenějšími návykovými látkami, které u lidí v Česku způsobují zdravotní problémy a závislost, jsou tabák [v ČR kouří 2,4 mil. lidí.] a alkohol [denně pije alkohol cca 800 tis. lidí]. Jenom v důsledku pití alkoholu v ČR zemře každý rok cca 6 000 tisíc lidí. V důsledku kouření [rakovina plic] pak 5 500 lidí ročně. Problémem jsou ale i nelegální drogy.

 „Náš tým odborných konzultantů je připraven poskytnout informace jak preventivního charakteru, tak osobám experimentujícím s drogami nebo problémovým uživatelům drog a jejich blízkým, kteří o ně mají starost,“ dodává Lukáš Kohoutek.

Na linku se tak mohou obrátit uživatelé [či jejich blízcí] drog, jako je extáze, nové syntetické drogy, kokain, pervitin, heroin nebo LSD.

„Mnozí z nich by rádi s užíváním přestali, ale nevědí přesně jak. Konzultanti s nimi proto jejich situaci přesně zmapují a poradí jim, jaké možnosti pro odvykání mohou využít, případně je mohou provázet při jejich vlastních odvykacích pokusech,“ upřesňuje vedoucí týmu konzultantů, adiktoložka Kristýna Fišerová.

Významnou skupinou potenciálních volajících o pomoc podle ní jsou i denní uživatelé konopí. To, že i tato [v některých zemích legální] droga není bez rizika, potvrdil pro Zdravezpravy.cz i známý psychiatr Karel Nešpor.

 „Rizika jsou u marihuany velká, namátkou jmenuji: Rizika pro duševní zdraví… Rizika pro kardiovaskulární systém včetně srdečních infarktů. Rizika pro dýchací systém. Častější úrazy a násilí. U těhotných poškození plodu a mnoho dalších rizik.”

Jak vypadá první pomoc

Jak vypadá první kontakt na lince? Podle Kristýny Fišerové odborně vyškolení konzultanti proberou s volajícím jeho aktuální situaci a pomohou se mu dále v situaci zorientovat a naplánovat další kroky.

„Pomoc po telefonu nekončí jedním telefonátem. Naopak jde o navázání několika konzultačních telefonátů. Při nich odborníci projdou možnosti závislého člověka. Navedou ho či jeho blízké k dalšímu ideálnímu postupu, aby se závislý člověk své závislosti zbavil,“ upřesňuje Kristýna Fišerová.

Konzultanti se přitom podle ní snaží po celou dobu kontaktu uživatele udržet v jeho rozhodnutí s drogami nebo jinou závislostí přestat.

Komu slouží národní odvykací linka

Národní linka pro odvykání je určena všem občanům České republiky starším 15 let. Vyškolení konzultanti se klientům věnují každý pracovní den od 10 do 18 hodin. Hovory jsou pro volající zdarma.

Pokud klient dává přednost komunikaci přes email, může konzultanty kontaktovat na poradte@chciodvykat.cz. Další informace o službách jsou uvedeny na www.chciodvykat.cz. Kuřáci mohou využít také příslušný formulář na webových stránkách www.bezcigaret.cz.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here