Nádor nadledvin [feochromocytom] se vyskytuje velmi vzácně. Zároveň je ale i těžko odhalitelný. A právě v tom spočívá jeho největší nebezpečí. Pacienti s tímto nádorem o něm nevědí. A často i jejich ošetřující lékaři. To by se ale mohlo díky nové metodě změnit.

Lékaři z Centra pro hypertenzi III. interní kliniky [kliniky endokrinologie a metabolismu 1. LK UK a VFN v Praze] přišli s novým uplatněním speciální echokardiografické metody. Právě ta dokáže včas odhalit nádor nadledvin. Jedná se o úspěch, který potvrdil i prestižní časopis Cancers, který otiskl studii českých lékařů právě o feochromocytomu.

Co je nádor nadledvin

Nádor nadledvin je vzácný nádor, který vzniká v dřeni nadledvin. V této oblasti si lidské tělo tvoří hormony zvané katecholaminy. Ty se kromě jiného podílí na udržování správných hodnot krevního tlaku, srdeční frekvence a síly srdečního stahu. Jenže právě nádor nadledvin produkuje katecholaminů až příliš mnoho.

„Nápor těchto hormonů pak způsobuje mimo jiné zvýšení krevního tlaku, často záchvatovité, zvýšenou srdeční frekvenci a vyšší sílu srdečního stahu, čímž poškozuje funkci srdce nemocného,“ říká jeden z autorů studie Jan Kvasnička z Centra pro hypertenzi, které se stará o pacienty s feochromocytomem z celé České republiky.

Nádor nadledvin a jeho příznaky:
  • Vysoký krevní tlak – trvalý nebo záchvatovitý
  • Bušení srdce – palpitace a tachykardie – vyšší srdeční frekvence
  • Bolesti hlavy
  • Pocení
  • Úzkost a deprese
  • Hmotností úbytek
  • Vzácně i bez příznaků

Lékař může nádor nadledvin odhalit pouze laboratorním vyšetřením na množství katecholaminů v krvi. Pokud to neudělá, diagnóza mu může snadno uniknout. Feochromocytom totiž navíc způsobuje i ztrátu hmotnosti, pocení, a dokonce i deprese, a proto lékaři často pomýšlí na jiná častější onemocnění.

Úspěch českých lékařů

Lékaři z Centra pro hypertenzi III. interní kliniky proto několik let zkoumají vliv katecholaminů na srdce pacientů s nádorem nadledvin ve srovnání s působením vysokého krevního tlaku u pacientů s běžnou hypertenzí. Přitom používají speciální echokardiografickou [echokardiografie = vyšetření srdce ultrazvukem] metodu tzv. speckle tracking a z ní vypočítané parametry srdeční funkce.

„Jde vlastně o softwarovou analýzu, která dokáže v uvozovkách řečeno v mlhovině echokardiografického obrazu analyzovat vzájemný pohyb jednotlivých echokardiografických bodů vůči sobě. Tato metoda se ukázala citlivější než jiné echokardiografické metody, takže dokáže poruchu funkce srdce odhalit dříve,“ vysvětluje Jan Kvasnička.

Podle něj je speckle tracking zjednodušeně analýza pomocí speciálního softwaru využívaná v echokardiografii. Ta analyzuje pohyb jednotlivých echokardiografických bodů vůči sobě a tím i funkci srdce.

„Náš přístup je sám o sobě průkopnický. Podle dostupných literárních zdrojů zatím nikoho nenapadlo srovnávat nálezy získané touto metodou u pacientů s nádorem nadledvin a u pacientů s běžnou hypertenzí. Začali jsme tedy s naším týmem pod vedením mého školitele Roberta Holaje takto vyšetřovat naše nemocné a došli jsme k objevu, že u jedinců s nádorem nadledvin působí katecholaminy na srdce škodlivěji než běžný vysoký krevní tlak,“ upřesňuje.

Další výzkum

Potvrzení objevu, že metoda speckle tracking odhalí poškození srdce dříve, ocenil také prestižní onkologický časopis Cancers. Práce českých lékařů podle něj navíc i otevírá dveře k dalšímu výzkumu. Nabízí se totiž otázka, jestli po odstranění nádoru dojde také k normalizaci funkce srdce hodnocené podle speckle trackingu.

„Operace tohoto nádoru může mít bouřlivý průběh. Nádor je plný katecholaminů, a když s ním chirurg manipuluje, může dojít k uvolnění jejich velkého množství do těla,“ říká Jan Kvasnička.

Podle něj pak může významně kolísat krevní tlak, docházet ke krvácení a vyjmutí nádoru může mít pro lékaře, ale hlavně pro pacienta dramatický průběh. Lékaři budou touto metodou sledovat efekt chirurgické léčby a možná výhledově i farmakologické léčby tohoto onemocnění.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here