Roztroušená skleróza je v Česku problém

0
1143
roztroušená skleróza
Foto: Pixabay.com

Roztroušená skleróza [RS] nepatří sice k onemocněním, jímž by v Česku trpěly stovky tisíců lidí. Přesto ale patří s cca 17 až 18 tisíci pacientů s eReSkou do první desítky zemí s nejvyšším výskytem této nemoci na světě.

Roztroušená skleróza je imunopatologické onemocnění charakterizované zánětlivým postižením struktur centrálního nervového systému a neurodegenerativními změnami mozku. Laicky řečeno: Roztroušená skleróza ovlivňuje schopnost nervových buněk v mozku a míše spolu vzájemně komunikovat.

Situace je o to vážnější, že roztroušená skleróza je nejčastěji diagnostikována lidem v mladém produktivním věku. Je nevyléčitelná a její průběh se časem zhoršuje. Léčba nemoci tak spočívá především ve zpomalení jejího průběhu a udržení kvality života nemocného. Častou komplikací při zvládnutí nemoci je skutečnost, že až polovina pacientů s RS se zároveň potýká s depresí.

Počet pacientů s roztroušenou sklerózou na 100 000 obyvatel:
  1. Kanada: 291 pacientů
  2. San Marino: 250 pacientů
  3. Dánsko: 227 pacientů
  4. Švédsko: 189 pacientů
  5. Maďarsko: 176 pacientů
  6. Kypr: 175 pacientů
  7. Velká Británie: 164 pacientů
  8. Česká republika: 160 pacientů
  9. Norsko: 160 pacientů [aktuálně cca 170 až 180 pacientů]
  10. Německo: 149 pacientů

[Zdroj: Multiple Sclerosis International Federation, 2013]

Kdy přichází

U většiny nemocných se roztroušená skleróza objeví mezi 20. a 40. rokem života. Zhruba pět procent nemocných tvoří děti a adolescenti. Nemoc postihuje 2 – 3x častěji ženy než muže. Až 90 procent pacientů trpí takzvanou remitentní relabující formou roztroušené sklerózy. A ta je u žen přibližně dvakrát až třikrát častější než u mužů. To potvrzují i data zdravotních pojišťoven.

„Poměr u našich pojištěnců odpovídá této obecné incidenci nemoci v populaci, potvrzuje mluvčí Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR [ZP MV ČR] Hana Kadečková.

Dodává i to, že počet pacientů trpících roztroušenou sklerózou jen u její pojišťovny za posledních pět let vzrostl bezmála trojnásobně. A to o 655 osob na současných 1 768. Podle odhadů ročně v ČR přibývá až tisíc lidí s touto nemocí.

Častou komplikací při zvládnutí nemoci je skutečnost, že až polovina pacientů s RS se zároveň potýká s depresí. Zhruba 40-70 % nemocných postihnou také kognitivní poruchy jako například problémy s pamětí, s pozorností či schopností zpracovávat informace.

V této věci by měly pomoci i nově vyvinuté léky. Ty půjdou i na léčbu roztroušené sklerózy u dospělých, ale i dětí. Slibují odstranění ataku nemoci, zastavení postupu postižení a úbytku mozkové tkáně i zachování obratnosti rukou a rychlosti chůze.

Jaké jsou příznaky

Příznaky onemocnění nemusí být u všech nemocných stejné. Zatímco někdo trpí “jen” únavou, jiného brní končetiny, trpí závratí, má problémy s chůzí, dochází u něj ke zhoršení jemné motoriky, dvojitému či rozmazanému vidění, poruchám řeči, potýká se s inkontinencí. Četnost a rozmanitost symptomů někdy zbytečně oddaluje včasné odhalení nemoci.

Základ diagnostiky choroby vyplývá z klinického hodnocení pacientových obtíží a neurologického vyšetření. Nezastupitelnou roli hraje magnetická rezonance mozku a míchy podpořená vyšetřením mozkomíšního moku.

Včasná diagnostika je podle lékařů přitom zásadní. Stejně jako včasné podávání léků. Léčba v rané fázi onemocnění může významně zpomalit postup nemoci, zachovat dlouhodobě funkčnost pacienta a zabránit trvalému poškození nervů. V pokročilejší fázi dochází k úbytku neuronů a nemoc se stává neléčitelnou.

Příčiny nemoci jsou neznámé

První dokumentovaný pacient trpící RS byl vnuk krále Jiřího III. Augustus d ́Este narozený roku 1794. U něj se ve 20 letech věku rozvinula recidivující a postupně narůstající neurologická symptomatika [optická neuritida, parézy, porucha koordinace, sfinkterové potíže. Až na základě patologicko-anatomického nálezu na mozku zemřelého pojmenoval v roce 1848 Charcot toto onemocnění jako sclerosis en plaque.

Roztroušená skleróza zůstává i v dnešní době stále velkou záhadou. Navzdory vědeckému pokroku totiž odborníci stále přesně neví, co ji způsobuje. Podle nich se na rozvoji nemoci pravděpodobně podílí více faktorů. Od genetických až třeba i po environmentální. Jde o autoimunitní chronické onemocnění centrálního nervového systému.

Změna k lepšímu

„S roztroušenou sklerózou žije po celém světě zhruba 2,5 milionu lidí, v České republice se počet nemocných pohybuje kolem 17 tisíc. Zejména díky lepší a včasnější diagnostice se u mnoha nemocných daří nemoc podchytit už v raném stadiu,“ říká Hana Kadečková.

To potvrzuje i vedoucí lékař Martin Vališ z Neurologické kliniky LF UK a FN v Hradci Králové. „V posledních letech se naše terapeutické možnosti dramaticky zlepšují a každý rok přibývají nové účinné látky, které nám a pacientům účinně pomáhají v boji s tímto velmi závažným onemocněním.“  

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here