Elektronický očkovací průkaz by rozšířil služby eReceptu

0
762
Elektronicky_ockovaci_prukaz
Foto: Redakce ZdraveZpravy.cz

Elektronický očkovací průkaz [EOP] by mohl již brzy rozšířit služby systému eRecept. Jeho zavedení minulý týden doporučil prostřednictvím pozměňovacího návrhu poslance Adama Vojtěcha [za ANO] Výbor pro zdravotnictví PS PČR. Nyní ho čeká třetí čtení v dolní komoře Parlamentu ČR. 

Elektronický očkovací průkaz [EOP] by evidoval veškerá povinná i dobrovolná očkování v rámci již zavedeného systém eRecept. Ten je ve správě Státního ústavu pro kontrolu léčiv [SÚKL]. Vedle Centrálního úložiště eReceptů by tak nově fungovalo Centrální úložiště záznamů o očkování. V něm by se shromažďovaly záznamy o aplikovaných vakcínách. Informace by do systému vkládal ošetřující lékař. Elektronický očkovací průkaz by nahradil stávající listinné průkazy o očkování.

„Jsem přesvědčen, že to dává naprostý smysl. Očkovací látky jsou léčivé přípravky a jsou registrovány na Státním ústavu pro kontrolu léčiv,“ uvedl na jednání výboru Adam Vojtěch.

Výbor doporučil spolek jako hlavní právní formu pro PO

Výhoda podle něj je, že už v ČR funguje systém, v němž se evidují veškeré předepsané léky. A tak dává logiku, aby se v něm vedly i veškeré aplikované vakcíny. Svůj účel by EOP splnil i v předcházení případných nežádoucích reakcí na očkovací látku.

„Je dobré, aby měl lékař jeden systém, kde budou vedeny veškeré léky a všechny předepsané vakcíny,“ vysvětlil.

Věra Adámková má výhrady k “přílepku”

Ke zřízení Centrálního úložiště záznamu o očkování se na jednání sněmovního zdravotnického výboru vyjádřila jeho předsedkyně Věra Adámková [za ANO]. Ta uvedla, že u povinného očkování není co řešit. Dítě totiž dostává téměř od narození svůj očkovací průkaz u ošetřujícího pediatra. A do stejného průkazu se zapisují i dobrovolná očkování.

„Očkování dobrovolné, kterého je celá řada, tak je opět v očkovacím průkazu,“ reagovala s tím, že aplikované očkovací látky lékař vykazuje v záznamu ihned po jejich podání.

Záznam: Výbor pro zdravotnictví řešil covid i zákon č. 48

Upozornila dále na pozměňovací návrh o EOP kolegy Vojtěcha. Konkrétně na to, že do legislativy zavádí EOP prostřednictvím projednávané novely zákona o návykových látkách [zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách].

„Očkovací látky nejsou návykovými látkami,“ řekla.

SÚKL elektronický očkovací průkaz vítá

Se zavedením Centrálního úložiště záznamů o očkování naopak nemá žádný problém SÚKL. Právě on má totiž ve své správě systém eRecept, v jehož rámci by se elektronický očkovací průkaz zaváděl pro praxe.

„My jsme s návrhem seznámeni, technicky je to pro nás uskutečnitelné v relativně krátkém časovém rozmezí,“ vyjádřila se ředitelka SÚKL Ireny Storová.

Podle ní by systém evidoval veškeré vakcíny, včetně notifikací dalších očkování při cestování do zahraničí. A evidoval by je stejně, jako se dnes již evidují v lékovém záznamu veškeré předepsané léčivé přípravky.

„Je to další rozvoj elektronické preskripce lékového záznamu,“ přiblížila s tím, že jde i o vstřícný krok k pacientovi a občanovi zároveň.

Bereme vážně všechna podezření na nežádoucí účinky

Očkovaný [ale i jeho lékař v případě, že s tím pacient nevysloví nesouhlas, pozn. red.] by si totiž záznamy o provedených očkování mohl zobrazit prostřednictvím svého lékového záznamu. Ten již funguje v pacientské aplikace eRecept. Pacient by tak dle ní viděl i všechny informace o aplikované vakcíně, datum aplikace, název přípravku. Dále i číslo šarže, pořadí aplikované dávky, datum přeočkování, aplikace další dávky a identifikační údaje poskytovatele zdravotních služeb. A to vše je dle jejího názoru dobré.

Přístup do EOP závisí jen na pojištěnci

Přístup dalších osob k těmto údajům si bude pacient řídit sám. Stejně jako je tomu dnes u lékového záznamu, kdy uděluje nesouhlas. Anebo dává souhlas jen konkrétnímu lékaři.

Pokud bude pacient potřebovat výpis o provedeném očkování, může si ho sám vystavit přímo v systému eRecept prostřednictvím webové aplikace pro pacienty. V elektronické i listinné podobě ho pacientovi poskytne i lékárník. O listinný záznam si pacient bude moci požádat i na kontaktním místě veřejné správy [Czech Point].

Veronika Táchová

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here