Výbor doporučil spolek jako hlavní právní formu pro PO

0
398
výbor
Foto: ZdraveZpravy.cz

Výbor pro zdravotnictví PS PČR, který byl tento týden [13.5.] garanční, poslal novelu zákona č. 48/1997, Sb. o veřejném zdravotním pojištění do třetího, závěrečného čtení. Nejvíce se opět diskutovalo o pacientských organizacích a jejich právní formě.

Zavedení podmínky právní formy zapsaného spolku pro pacientské organizace [PO], které chtějí aktivně vstupovat do jednání o úhradách léčivých přípravků a dalšího, považuje za diskriminační místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová.

Být spolkem není pro pacientské organizace problém

Nerozumí ani tomu, proč by měla být právě Česká asociace pro vzácná onemocnění [ČAVO] zastřešující orgán všech PO.

„Omezení na druh subjektu mi nedává smysl,“ uvedla na jednání výboru Richterová s tím, že se takovým přístupem omezují již zavedené a fungující pacientské organizace.

Návrh na zavedení právní formy zapsaného spolku jako podmínky pro PO, které chtějí vstupovat do zdravotního systému, podala předsedkyně zdravotnického výboru Věra Adámková [za ANO].

Znění zákona pouze ČAVO neupravuje

Předsedkyně organizace ČAVO Anna Arellanesová vysvětlila, že ČAVO je vyjmenováno pouze v navrhované metodice k poradnímu orgánu. Nikoli v samotné legislativě.

„Je to kvůli tomu, že zastupujeme ultravzácné pacienty,“ řekla s tím, že když tady bude pro tyto pacienty nějaký lék, pak je může právě ČAVO zastupovat. A dát jim prostor se vyjádřit.

Orphan drugs budou posuzovat i pacientské organizace

Podporu k návrhu předsedkyně Adámkové na jednání výboru vyjádřil předseda Národní rady osob se zdravotním postižením [NRZP ČR] Václav Krása.

„NRZP podporuje návrh, aby byl statut pacientské organizace udělen pouze spolku,“ uvedl jasně s přesvědčením, že pacienty může zastupovat jenom spolek.

Pouze ten se podle občanského zákoníků zřizuje pro uspokojování zájmů svých členů. Oproti ostatním formám, které tyto možnosti dle nej ze zákona nemají [zapsaný ústav, obecně prospěšná společnost, pozn. red.].

Záznam: Výbor pro zdravotnictví řešil covid i zákon č. 48

„Ostatní formy jsou založeny na poskytování služeb, nikoli na zastupování konkrétních zájmů. U spolku jsou funkcionáři vždy voleni. A není pravda, že není možné kontrolovat demokratičnost spolků, rejstříkový soud při registraci všechno zkoumá,“ uvedl Krása.

Přeměna právní formy není tak jednoduchá

K podmínce statutu zakládající spolku pro pacientské organizace, které chtějí vstupovat do systému zdravotnictví, na výboru promluvil také poslanec Marek Benda [ODS]. Podle něj není možné transformovat právnickou osobu z jedné právní formy do druhé v době jednoho roku, jak navrhuje v pozměňovacím návrhu člen výboru Adam Vojtěch [za ANO].

„To se prostě nedá tak jednoduše udělat, to občanský zákoník nepřipouští,“ řekl Benda.

K pozměňovacímu návrhu poslance Vojtěcha zavádějící do zákona roční lhůtu pro transformaci pacientské organizace s jinou právní formu, než je spolek, výbor nakonec nepřijal žádné stanovisko. Naopak přijal původně navrženou definici pacientských organizací.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here