1. LF UK finančně podpořila spolek studentů Medicinaulici

0
658
medicinaulici
Foto: 1. LF UK

Spolek Medicinaulici dostal pro svou práci 58 tisíc korun z dobročinných akcí pořádaných 1. LF UK. Medicinaulici ošetřují a pečují o lidi bez domova a upozorňují na problematiku takzvané Street Medicine [tzv. pouliční medicíny].

Do práce spolku Medicinaulici je dnes zapojeno více než 100 studentů ze tří pražských lékařských fakult. A nově i z brněnské lékařské fakulty. Ve svém volném čase provozují budoucí lékaři nízkoprahové ošetřovny po Praze a Brně. V posledních měsících rozšířili svou práci do stanových městeček a terénních lokalit zřízených právě na pomoc lidem bez domova v době pandemie covidu.

„Zdravotní péči potřebuje každý člověk, bez ohledu na to, zda byl v životě úspěšný, nebo ne. Činnost spolku Medicinaulici vnímám jako velmi solidární a potřebnou a je dobře, že i u nás takováto organizace funguje,“ uvedl při předání šeku děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy [1. LF UK] Martin Vokurka.

Jak se vybírají peníze na spolek Medicinaulici

Na finanční podpoře věnované studentskému spolku Medicinaulici se zčásti podílí i výtěžek z prodeje každoročního benefičního kalendáře, letos s motorkářskou tematikou. Loni v létě totiž lékařská fakulta zorganizovala hromadný motorkářský výjezd do Poděbrad. Startovné putovalo právě na fakultní dobročinnou činnost. Akce se nakonec zúčastnily dvě desítky akademiků a zaměstnanců 1. LF UK. Významnými aktéry byly chirurg Pavel Pafko a bývalý děkan 1. LF UK a současný náměstek ministra zdravotnictví [motorkář] Aleksi Šedo.

Zároveň se dvanáct nejstatečnějších jezdců nechalo nafotit na svých strojích do benefičního kalendáře,“ dodávají zástupci fakulty.

Autor fotografií je stejně jako předloni vedoucí Centra pro experimentální biomodely 1. LF UK Viktor Sýkora. Ten se ve své tvorbě zaměřuje na vědeckou fotografii, od roku 2006 se specializuje na mikrofotografii. Jeho práce získaly několik uznání a cen. Je i vítězem české fotografické soutěže Věda je krásná, držitelem Německé ceny za vědeckou fotografii a vítězem newyorské International Photographer Awards.

„Kalendář vznikl z iniciativy sedmi studentských spolků 1. LF UK a jeho záměrem je ukázat, že se studenti nevěnují pouze učení, ale ve svém volném čase komunikují se širokou veřejností a věnují se dobrovolnické činnosti,“ vysvětlují zástupci fakulty.

K částce věnované spolku Medicinaulici přispěl i výtěžek ze sportovní výzvy konané na jaře loňského roku. Ten měl mimo získání peněz pro benefici přimět studenty i k častějšímu pohybu. Společně si dali za cíl zdolat deset tisíc kilometrů. A nezáleželo na tom, jestli pěšky, na kole nebo bruslích. Do akce se zapojili studenti, pedagogové, lékaři, absolventi a nakonec i veřejnost. Vybralo se 20 tisíc korun.

Spolek navazuje na hnutí Street Medicine

Medicinaulici, jež navazují na hnutí Street Medicine založené v 90. letech 20. století ve Spojených státech, obstarávají několikrát do týdne stanoviště, ve kterých se zdržují lidé bez domova. Nejčastěji jim ošetří a převáží rány, promluví s nimi o životě, případně je informují o urgentní lékařské pomoci a o tom kdy a kde ji vyhledat.

„Lidé bez domova patří dlouhodobě mezi ohroženou skupinu obyvatel. Již několik let se proto pokoušíme rozvíjet spektrum služeb pro tuto klientelu. Podpora 1. LF je ztělesněním naší snahy problematiku street medicine a péči o lidi v sociálně těžkých situacích přenést na akademickou půdu,“ říká koordinátor Medicinaulici a student pátého ročníku všeobecného lékařství Marek Havrda.

Zapojení se do projektu Medicinaulici i samotná práce v terénu je dobrovolná a medici se jí věnují ve svém volném čase.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here