Zdravotní pojištění se zvýšilo OBZP i zaměstnancům  

0
544
OBZP
Ilustrace: Pixabay.com

Vyšší minimální mzda mění od 1. ledna 2021 zdravotní pojištění u OBZP [osob bez zdanitelných příjmů] a také minimální pojistné zaměstnanců. Částka se od nového roku zvýšila z 1 971 Kč na 2 052 korun za měsíc. Minimální mzda vzrostla ze 14 600 korun v loňském roce na 15 200 korun pro rok 2021.

Minimální mzda je současně i minimálním vyměřovacím základem pro výpočet pojistného na zdravotní pojištění pro zaměstnance v pracovním poměru a osoby bez zdanitelných příjmů. Výše pojistného se u nich vypočítá jako 13,5 procenta z vyměřovacího základu, tedy z aktuální výše minimální mzdy. V praxi to znamená, že zaměstnanci, respektive jejich zaměstnavatelé, a OBZP musí se zvýšením odvodů na zdravotní pojištění počítat vždy, když roste minimální mzda.

2021: Minimální odvod je 2 052 korun

V důsledku vyšší minimální mzdy od 1. ledna 2021 [ze 14 600 Kč na 15 200 Kč, pozn. red.] se navýšilo pojistné u OBZP a to z 1 971 korun v minulém roce na 2 052 korun pro rok 2021. Stejně tak vzrostlo i minimální pojistné u zaměstnanců, tedy na 2 052 korun.

„Nová minimální mzda ve výši 15 200 korun platí už od 1. 1. 2021. Plátci pojistného, v tomto případě OBZP a zaměstnavatelé za své zaměstnance, musí navýšit částku odvodu již za leden 2021, jež je splatná od 1. ledna do 8. února,“ vysvětluje finanční poradkyně skupiny Partners Dana Míchalová.

             Minimální mzda a minimální pojistné od roku 2015

Období

Minimální mzda

Minimální pojistné na zdravotní pojištění

od 1. 1. 2021

15 200 Kč

2 052 Kč

1. 1. 2020 – 31. 12. 2020

14 600 Kč

1 971 Kč

1. 1. 2019 – 31. 12. 2019

13 350 Kč

1 803 Kč

1. 1. 2018 – 31. 12. 2018

12 200 Kč

1 647 Kč

1. 1. 2017 – 31. 12. 2017

11 000 Kč

1 485 Kč

1. 1. 2016 – 31. 12. 2016

9 900 Kč

1 337 Kč

1. 1. 2015 – 31. 12. 2015

9 200 Kč

1 242 Kč

[Zdroj: MPSV]

OBZP jsou nejčastěji nezaměstnaní mimo evidenci úřadu práce. Dále ženy v domácnosti, studenti škol, které nejsou úřady uznány jako soustavná příprava na budoucí povolání a také studenti starší 26 let. OBZP často bývají i absolventi, kteří po letních prázdninách nenastoupí do zaměstnání nebo nezaloží živnost.

I studenti si musí ohlídat své zdravotní pojištění

Pojistné za zaměstnance odvádí zaměstnavatel

Rostoucí minimální mzda ovlivní od nového roku i odvody na zdravotní pojištění zaměstnanců s těmi nejnižšími příjmy. I ti totiž musí dodržet minimální částku odvodu na zdravotní pojištění, tedy nově 2 052 korun.

„Za zaměstnance řeší odvody na zdravotní pojištění, stejně jako na sociální zabezpečení a platby daně z příjmů, jejich zaměstnavatel. Ten zároveň zodpovídá i za jejich správnou výši a včasnou platbu,“ upozorňuje poradkyně.

Ze mzdy zaměstnance na účet jeho zdravotní pojišťovny odvádí vypočtenou částku jeho zaměstnavatel, a to v jedné souhrnné platbě. Přesně jde o 13,5 procenta z vyměřovacího základu. Přičemž z této sumy odečítá jednu třetinu ze mzdy zaměstnance a dvě třetiny hradí ze svých prostředků.

Za každého zaměstnanec, který je povinen platit pojistné alespoň z minimálního vyměřovacího základu, musí jeho zaměstnavatel pojistné v minimální částce, tedy ve výši 2 052 korun pro rok 2021, pojišťovně také odvést. Pokud má zaměstnanec příjem nižší, než je aktuální výše minimální mzdy, zaměstnavatel má povinnost dopočítat rozdíl do stanoveného minima a odvést jej příslušné pojišťovně.

Zdravotní pojištění: Minimální odvod má své výjimky

Jsou tu ale i výjimky, na které se minimální vyměřovací základ nevztahuje. Zaměstnavatel za tyto zaměstnance odvádí pojistné jen ze skutečné výše příjmu, i když minimální částky tento odvod nedosahuje. Minimální vyměřovací základ na zdravotní pojištění nemusejí dodržet zaměstnanci, za které platí pojistné zároveň stát [studenti, osoby na rodičovské dovolené, důchodci, osoby pečující o osoby závislé na péči jiné osoby ve stupni II, III anebo stupni IV, osoby ve výkonu trestu, ve výkonu ústavního ochranného léčení aj.]. Anebo zaměstnanci, kteří jsou zároveň OSVČ a jako OSVČ si platí pojistné z minimálního vyměřovacího základu.

Minimální mzda nesouvisí s odvody OSVČ

Změna výše minimální mzdy nijak neovlivňuje minimální odvody na zdravotní pojištění u osob samostatně výdělečně činných [OSVČ]. Avšak i u nich se od ledna 2021 hraniční částka odvodu navyšuje, nepočítá se ale z minimální mzdy. Její výše se mění v závislosti na rostoucí průměrné mzdě v národním hospodářství.

2021: Záloha na zdravotní pojištění se zvyšuje

Minimální zálohy na zdravotní pojištění se tak živnostníkům od 1. ledna 2021 zvyšují na 2 393 korun za měsíc. Pozor, nová výše zálohy za leden je i u nich splatná od 1. 1. 2021 do 8. února 2021.

Dobrá zpráva pro dohodáře

Dobrá zpráva pro pracující na dohodu o pracovní činnosti [DPČ] je, že jsou povinni odvádět z příjmu zdravotní pojištění nově od částky 3 500 korun. Do konce roku 2020 šlo o rozhodnou částku tři tisíce korun.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here