Světový den bez tabáku propaguje odvykání kouření

0
653
odvykani_koureni
Foto: Pixabay.com

Každý kuřák v Česku ztratí kvůli kouření v průměru 15 až dvacet let života. Podle dat Státního zdravotního ústavu [SZÚ] u nás kouří 2,2 milionu lidí, což je dvakrát víc než diabetiků. Na rizika kouření upozorňuje 31.5. každoročně Světový den bez tabáků. Letos je jeho téma odvykání kouření. 

Světový den bez tabáku, který Světová zdravotnická organizace [WHO] vyhlásila poprvé 31. května 1988, letos připomíná téma odvykání kouření. Zaměřuje se tak hlavně na pomoc při odvykání kouření.

Kampaň prosazuje vytvoření silných a účinných politik pro odvykání kouření, lepší přístup k odvykacím službám, zvyšování povědomí o taktice tabákového průmyslu a umožnění úspěšných pokusů o odvykání kouření prostřednictvím iniciativ „quit & win“,“ říká představitel WHO v ČR Srdan Matić.

Světový den bez tabáku upozorní na kouření u dětí

A důvody jsou jasné. Na světě trpí závislostí na tabáku kolem 1,3 miliardy lidí. Osm milionu z nich každoročně předčasně umírá. 1,2 milionu z nich cigarety přitom ani nekouří. Umírají v důsledku pasivního kouření. To znamená, že žijí a pohybují se mezi kuřáky.

Téma odvykání kouření je aktuální pro 2,2 mil. lidí v ČR

Podle dat SZÚ kouří v Česku kolem 2,2 milionu lidí. Pro srovnání je to dvakrát více než pacientů s cukrovkou. Podle odborníků u nás stojí kouření za šestinou všech úmrtí. V průměru tak kuřák ztrácí 15 až dvacet let svého života. Kuřáci umírají dříve a často i velmi bolestivě na nádorová onemocnění.

„Ministerstvo zdravotnictví na podnět České pneumologické a ftizeologické společnosti připravuje spolu s dalšími odbornými společnostmi program včasného záchytu tohoto onemocnění. Je určen pro kuřáky s vykouřenými nejméně 20 cigaretemai denně] po dobu 20 let, včetně kuřáků bývalých,“ říká náměstkyně ministra zdravotnictví a přednostka Pneumologické kliniky 1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice Martina Vašáková.

Screening plic pojišťovny vyděsil, říká Vladimír Koblížek

Dodává, že už jen existence tohoto programu by mohla být motivací k odložení cigaret pro ty, co to ještě neudělali. Dalšími častými příčinami úmrtí kuřáků jsou kardiovaskulární a respirační nemoci, diabetes. Dále autoimunitní onemocnění, jako jsou roztroušená skleróza, infekce. Tabakismus je dokonce často i příčinou dopravních nehod.

Kouření snižuje účinnost léků

Mimo to, že kouření způsobuje závažná a bolestivá onemocnění snižuje i účinnost léčivých přípravků. Kupříkladu léky na úzkost, deprese a ředění krve u kuřáků fungují ve srovnání s nekuřáky podstatně hůře.

Kromě toho kouření zvyšuje nebezpečí vzniku cévních uzávěrů při užívání antikoncepce. A bylo prokázáno, že potravinové doplňky s beta-karotenem u kuřáků zvyšují výskyt plicních nádorů,” připomíná Jan Hartinger z Farmakologického ústavu 1. LF UK a VFN.

Ženy by kvůli CHOPN neměly vůbec kouřit. A i muži ne

Upozorňuje, že kouření tak přináší další významné problémy při nastavování již tak komplikovaných léčebných režimů.

Příklady interakce léků s tabákovým kouřem:
  • Theofylin, lék rozšiřující průdušky u astmatiků a pacientů s chronickou obstrukční plicní chorobou [CHOPN], funguje u kuřáků méně a je třeba podávat jeho vyšší dávky.
  • Léky v terapii deprese a schizofrenie [duloxetin, mirtazapin, trazodon, fluvoxamin, olanzapin, klozapin, aj.] dosahují prokazatelně nižších koncentrací v plazmě pacientů, kteří kouří a je třeba navyšovat dávky.
  • Léky podávané v léčbě nádorů plic [erlotinib] a tlustého střeva [irinotekan] mají slabší účinnost u kuřáků. Zde se však nevyplatí zvyšovat dávky. Pokud pacient nepřestane kouřit je jeho prognóza tak jako tak horší, než u nekuřáků. Navyšováním dávek dochází pouze ke zhoršení nežádoucích účinků.
  • Léky na uklidnění a spaní fungují méně. Nikotin má v nižších dávkách budivý účinek.
  • Pacientky kuřačky mají častěji žilní uzávěry [trombózu a embolii].
  • Hormonální substituční léčba v menopauze méně účinkuje u pacientek, které kouří.
  • Účinnost warfarinu na ředění krve je u kuřáků významně nižší a jsou třeba vyšší dávky.
  • Kuřáci nesmí užívat beta-karoten, a to ani v potravinových doplňcích. Zvyšuje u nich riziko rozvoje rakoviny plic!
  • Oproti tomu vareniklin a cytisin, léky používané v odvykání kouření, nemají popsané významné lékové interakce a nikotinová substituční léčba má méně lékových interakcí, než tabákový kouř. V podstatě interferuje pouze s účinkem léků na uklidnění a na spaní.
  • Bupropion, antidepresivní lék používaný při odvykání kouření, může interagovat s dalšími antidepresivy. Zde však jsou interakce více v povědomí, než u tabákového kouře.

Nepřestávejte přestávat! Vzkazuje kuřákům Eva Králíková

Přestat kouřit není zdaleka tak jednoduché, jak si zprvu všichni kuřáci myslí. O tom svědčí i zkušenosti vedoucí Centra pro závislé na tabáku 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Evy Králíkové. Podle ní mívají kuřáci v průměru několik desítek neúspěšných pokusů. V průměru dokonce necelý jeden každý rok. Což snižuje jejich sebevědomí, ale i upozorňuje na to, že jsou na tabáku závislí.

Z každého pokusu je třeba se poučit. Co pomohlo a co naopak vedlo zpátky k cigaretě a podle toho se příště zařídit. A když se nedaří přestat, je dobré vyhledat odbornou pomoc, která úspěšnost významně zvyšuje,“ tvrdí Králíková.

A všem kuřákům každopádně vzkazuje: „Nepřestávejte přestávat!“

Rakovina plic je na vzestupu. V 90 % za ni může kouření

Pomoc s odvykáním kouření

I v Česku funguje spousty institucí, které s odvykáním kouření bezplatně pomůžou. Pokud se kuřák rozhodne se svou závislostí skončit, může zprvu navštívit webové stránky Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku www.slzt.cz. Zavolat může i na bezplatnou telefonní linku 800 350 000, kde mu operátor pomůže vyhledat kontakt na specializované centrum pro závislé na tabáku v jeho okolí. V Česku jich funguje více než 40.

Pojišťovny nově uhradí kuřákům podrobné vyšetření plic

Ke konzultaci jsou oprávněny i lékárny. Zhruba ve dvou stovkách z nich dostane kuřák odborné poradenství. A ku pomoci jsou při odvykání kouření i mobilní aplikace zdarma v češtině. Ověřené informace kuřák nebo jeho blízký najde i na www.koureni-zabiji.cz

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here