Nemocnice v Nových Zámcích uspoří na energiích

0
458
v_Novych_Zámcich
Foto: ČEZ ESCO

Fakultní nemocnice s poliklinikou v Nových Zámcích na Slovensku dokončila modernizaci svých provozů. Díky změnám v energetickém hospodaření ročně ušetří na nákladech až 780 tisíc eur [cca 20 mil. Kč]. Jde o největší energetickou modernizaci nemocnice na Slovensku. Stojí za ní společnost ČEZ Esco.

Náklady na vytápění, elektřinu a vodu nemocnici klesnou celkem o více než 35 procent. Významný je i pozitivní vliv na životní prostředí. Nemocnice sníží ročně emise CO2 o 2 000 tun. Návrh a realizaci projektu zajišťovala společnost e-Dome ze skupiny Esco Slovensko. Ta poskytuje energetické služby a patří do skupiny podniku české společnosti ČEZ Esco a slovenské společnosti Slovenský plynárenský priemysel [SPP].

Projekt v nemocnici v Nových Zámcích mimo jiné zahrnoval výstavbu dvou kotelen, z toho jedné kombinované pára a teplá voda. Došlo na výměnu osvětlení ve většině nemocničních budov, modernizaci vybavení prádelny, obměnu transformátoru, kompresorů na stlačený vzduch a rekonstrukci vzduchotechniky. Modernizace vyšla na 5,8 milionu eur, přičemž návratnost investice je 7,5 roku. Nemocnice ročně ušetří více než 8 152 MWh zemního plynu a 1 177 MWh elektřiny.

Rekonstrukce nemocnice v Nových Zámcích

Nově nemocnice na teple ušetří ročně přes 470 tisíc eur, a to díky novým kotelnám, rekonstrukci vzduchotechniky a výměně ventilů na 700 topných tělesech. Zavedení účinnějšího vodního hospodaření přinese úspory ve výši 235 tisíc eur, a to hlavně na spotřebě vody a elektrické energie. Nemocnice zrekonstruovala i prádelnu, v níž nahradila staré pračky, sušičky a žehlicí stroje. Dále vyměnila čerpadla a instalovala spořiče vody ve sprchách. Jen tímto krokem ušetří cca 40 535 m3 vody. Což je objem, který by naplnil více než 16 olympijských bazénů.

Obměnila také zastaralé světelné zdroje v počtu více než 2 tisíc kusů. Nahradila je moderními LED svítidly. Jenom tím ročně uspoří téměř 32 tisíc eur. Modernizace také zahrnovala výměnu pěti trafostanic a přesun strojovny chlazení blíže ke spotřebičům.

Celý projekt byl řešen formou EPC, tedy energetických úspor se zárukou. To znamená, že dodavatel e-Dome za dosažení úspor ručí a zároveň se investiční opatření hradí přímo z peněz uspořených za energie.

„Věřím, že tento projekt bude dobrým příkladem i pro další zdravotnická zařízení na Slovensku, která hledají cestu, jak efektivně snížit své provozní náklady,“ říká generální ředitelka ESCO Slovensko Naďa Hartmann.

Dodává, že obdobné projekty firma realizovala již v nemocnici v Rimavské Sobotě a Humenném. Modernizace Nemocnica Vranov nad Topľou byla prohlášena za nejlepší slovenský energetický projekt roku v soutěži EFEKTIA 2019.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky zajišťuje zdravotní péči již téměř 40 let. Je největší spádové zdravotnické zařízení pro jihozápadní Slovensko. Loni disponovala téměř 700 lůžky, měla 18 lůžkových oddělení a 60 obecných a specializovaných ambulancí. Právě dokončený projekt nezbrzdila ani pandemie covidu-19 a realizace proběhla přesně podle harmonogramu.

„Je to dlouho očekávaná změna, která však byla nezbytná k tomu, abychom naši nemocnici mohli efektivně provozovat další desítky let a poskytovat léčbu na špičkové úrovni,“ uvádí vedoucí Provozně technického odboru nemocnice Patrik Svorad.

Nějakého nového Rudolfa Zajace na Slovensku nevidím

Pochvaluje si i skutečnost, že rekonstrukce nezatíží hospodaření nemocnice. Náklady na ni totiž zdravotnické zařízení pokryje z energetických úspor, jež má navíc garantovány.

„Ušetřené náklady můžeme využít pro další zlepšení péče o naše pacienty, pořízení nového přístrojového vybavení a celkové zkvalitnění fungování nemocnice,“ uzavírá.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here