Psychiatři uvádějí růst počtu lidí s problémy s alkoholem

Psychiatři zaznamenávají vyšší zájem o jejich služby od lidí, u nichž proticovidová opatření prohloubila problém s alkoholem. Důvod je zvýšená míra stresu, lockdowny a nemožnost docházet na setkání anonymních alkoholiků a celková izolace.