Zájem o zdravotnické obory na českých školách roste

Podle Českého statistického úřadu je v posledních pěti letech na českých školách zřejmý rostoucí zájem o vzdělávání ve zdravotnických oborech. Pozornost studentů směřuje i k sociální péči.