Při úhradě léků z pojištění sehrají roli i sociální dopady

Při rozhodování o úhradě léků ze zdravotního pojištění se mimo nákladovosti budou od nového roku zohledňovat i jejich zdravotní a sociální dopady do života pacientů.