Při úhradě léků z pojištění sehrají roli i sociální dopady

0
341
uhrade_leku
Foto: Pixabay.com

Při rozhodování o úhradě léků ze zdravotního pojištění se mimo nákladovosti budou od nového roku zohledňovat i jejich zdravotní a sociální dopady do života pacientů.

Dokládání vlivů posuzovaného léku na kvalitu života pacienta a jeho rodiny mají nově zajišťovat zástupci pacientských organizací. A to prostřednictvím pacientské rady, která je součástí poradního orgánu Ministerstva zdravotnictví ČR [MZ ČR]. Tu přináší tento měsíc poslanci schválená novela zákona o veřejném zdravotním pojištění.

„Nebudeme se vyjadřovat k odborným věcem. Dodáme informace, které se týkají nás pacientů, a to je posouzení kvality života před a při braní léku a jak to onemocnění dopadá na každodenní život celé jeho rodiny,” vysvětluje předsedkyně České asociace pro vzácná onemocnění [ČAVO] Anna Arellanesová.

Orpha.net nyní pomáhá vzácným pacientům i v češtině

Podle novely zákona budou součástí ministerského poradního orgánu při posuzování vstupu léků do úhrad dále odborné lékařské společnosti. Dále i zdravotní pojišťovny a přirozeně ministerstvo zdravotnictví.

Stanovisko tohoto orgánu pak bude závazné pro Státní ústav pro kontrolu léčiv [SÚKL], který o úhradě s konečnou platností rozhoduje. Za zmínku stojí i to, že poradní orgán ministerstva je zřízen ze zákona. Proto nehrozí jeho zrušení, například při změně vedení úřadu. Metodiku pro fungování nového poradního orgánu plánuje MZ ČR vypracovat nejpozději do konce letošního října.

Už žádný § 16 a výjimečná úhrada léků

Novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, která nyní čeká na podpis prezidenta, přináší do systému úhrad značnou úlevu pacientům se vzácným onemocněním, kteří dosud žádali o moderní léky prostřednictvím § 16 zákona. Těch byla asi třetina z celkového počtu žádostí o léky v rámci paragrafu. Anebo také žádali o úhradu získáním statutu vysoce inovativního léčivého přípravku [VILP], kdy šlo pouze o dočasnou a nejistou úhradu. Pokud se ale od nového roku rozhodne o úhradě daného léku na základě nové legislativy, pak bude ze zdravotního pojištění hrazen standardně pro celou skupinu pacientů se stejnou diagnózou.

„Pokud bude léčivo schváleno a zařazeno do českého systému úhrad ze zdravotního pojištění, mají pacienti vyhráno. Lék pro ně bude dostupný bez zbytečného odkladu tak dlouho, dokud bude potřeba,“ potvrzuje výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu [AIFP] Jakub Dvořáček.

Vzácné nemoci postihují děti i dospělé

Vítá hlavně to, že tím odpadnou individuální žádosti o úhrady přes zdravotní pojišťovny. Další změna k lepšímu pro pacienty bude dle jeho slov od příštího roku i nová právní úprava, která se týká vysoce inovativních léčivých přípravků.

Schválený zákon umožní snazší vstup na trh i dalším inovativním léčivým přípravkům. Čímž se dále významně zlepší dostupnost moderních léčiv pro české pacienty,“ říká.

Součástí dohody o úhradě léků jsou i finanční dopady

Součástí vstupu orphan drugs neboli léků na vzácná onemocnění do českého systému úhrad ze zdravotního pojištění bude i zhodnocení dopadů takové změny do systému zdravotnictví. To bude mít na starosti výrobce léčiva, který společně s výsledky klinického hodnocení regulátorům doloží i odhady počtu pacientů a finanční zatížení systému. Součástí dokumentace bude dále návrh způsobu sdílení nákladů na léčbu mezi ním a zdravotními pojišťovnami. Ty by tak měly získat přesnější přehled o nákladovosti léčby posuzovaným přípravkem. Posuzovat se při rozhodování o úhradě léků budou i náklady na veřejné rozpočty. To znamená, že se i zohlední třeba to, zda léčba umožní pacientovi vrátit se do zaměstnání či nikoli.

–VRN/ČTK–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here