Meddi hub uspěl se svou aplikací v Latinské Americe

Společnost Meddi hub podepsala smlouvu o dodání telemedicínského řešení do Ekvádoru. S Latinskoamerickou diabetologickou asociací připravuje i pilotní projekt pro diabetiky.