Meddi hub uspěl se svou aplikací v Latinské Americe

0
874
meddi
Ilustrační foto: Pixabay.com

Česká společnost Meddi hub podepsala smlouvu o dodání svého telemedicínského řešení do Ekvádoru. Společně s Latinskoamerickou diabetologickou asociací pak připravuje pilotní projekt pro diabetiky.

První partner české společnosti Meddi hub v regionu Latinské Ameriky je fakultní nemocnice v univerzitním městě Cuenca v Ekvádoru. Od dubna 2022 tak začnou někteří z jejích 75 tisíců pacientů využívat její telemedicínské řešení. To podle zástupců společnosti zjednoduší kontakt tamějších pacientů s lékaři.

„S nemocnicí jsme podepsali smlouvu o implementaci systému telemedicíny a zahájili jsme tak naší aktivní přítomnost v Latinské Americe,“ říká zakladatel Meddi hub Jiří Pecina.

V Masarykově onkologickém ústavu mají chytrou aplikaci

Dodává, že aktuálně jednají o zavedení nového telemedicínského systému také se zástupci zdravotnických zařízení v Peru a Kolumbii. Meddi hub v regionu Latinské Ameriky spolupracuje také s Ibero-americkou asociací pro telehealth a telemedicínu.

Služby Meddi hub využijí i pacienti s diabetem

Odborníci v Latinské Americe plánují komunikační platformu Meddi zavést do praxe i v léčbě chronicky nemocných pacientů, konkrétně u onemocnění diabetem [cukrovka].

„Telemedicína může nahradit část osobních setkání a celkově zefektivnit komunikaci, dokáže ale také podpořit pacienty v pravidelném monitoringu onemocnění a větší ochotě k léčbě,“ říká prezidentka asociace a odbornice v oblasti diabetologie a gastroenterologie Omidres Peréz.

Zdůrazňuje, že komunikace v rámci Meddi je plně zabezpečena. Pacienti ani lékaři se tak nemusí bát úniku informací. Což ona sama považuje při sdílení citlivých osobních dat za naprosto zásadní.

Se společností Meddi hub a Latinskoamerickou diabetologickou asociací se podílí také na přípravě zavedení platformy Meddi Diabetes do praxe a je odborným garantem pilotního projektu v oblasti diabetologie. Ten pomůže pacientům z Ekvádoru a Mexika. A podle zástupců firmy má potenciál dále zajistit služby dalším více než 60 milionům pacientů v regionu Latinské Ameriky, kteří se léčí s diabetem.

Telemedicína jako perspektivní obor nabírá na významu

Projekt se dle stávajících plánů spustí v prvním čtvrtletí roku 2022. Doktorka Peréz bude platformu Meddi využívat i ve svých kurzech telemedicíny, které zajišťuje pro lékaře z celé Latinské Ameriky.

„Jsme moc rádi, že se nám v regionu podařilo začít takto rychle pracovat na několika projektech. Vnímáme, že je zde potenciál pro další rozvoj spolupráce s nemocnicemi, ale také s praktickými lékaři nebo pediatry,“ říká Jiří Pecina.

Zmiňuje, že nyní kromě speciálních řešení pro nemocnice pracují i na budování sítě lékařů pro zajištění služeb telemedicíny pro korporátní klienty. I v této oblasti je totiž o takové služby podle Peciny zájem. A především pak v regionu Latinské Ameriky, kde zaměstnanci do zdravotnických zařízení dojíždějí dlouhé vzdálenosti.

Meddi hub je spoluzakladatelem ATDZ

Aplikace Meddi hub umožňuje komunikaci zdravotních problémů a administrativních záležitostí mezi pacienty a lékaři pomocí šifrovaného videohovoru či chatu. Zjednodušuje i systém objednávání k vyšetření.

Vědci chtějí určit nákazu koronavirem z nahrávky kašle

Meddi hub je česká společnost vyvíjející telemedicínská řešení, jejichž cílem je umožnit komunikaci mezi pacienty a lékaři kdykoliv a kdekoliv. Své služby nabízí v Česku a na Slovensku. Patří k zakládajícím společnostem Aliance pro telemedicínu a digitalizaci zdravotnictví a sociálních služeb [ATDZ]. Jejím cílem je sdružovat klíčové stakeholdery v oblasti telemedicíny a digitalizace zdravotnictví a sociálních služeb.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here