V Masarykově onkologickém ústavu mají chytrou aplikaci

0
596
aplikaci
Foto: Meddi hub

Masarykův onkologický ústav [MOÚ] je první nemocniční zařízení v Česku, které využívá vlastní mobilní aplikaci Mou Meddi. Ta rozšiřuje možnosti elektronické komunikace mezi pacientem a ošetřujícím lékařem. Nabízí spojení videohovorem, po chatu, telefonu i sdílení důležitých informací.  

Prostřednictvím aplikace Mou Meddi lékaři ústavu nově nabízejí pacientům konzultaci jejich zdravotního stavu online. Další výhoda aplikace spočívá v možnosti zasílání požadavků na předpis receptu, sdílení lékařských zpráv, harmonogramu léčby či materiálů, jež vysvětlují podrobnosti spojené s onemocněním a jeho léčbou.

„O telemedicíně se v posledních letech hodně hovoří, ale toto je opravdu první projekt, který propojuje možnosti moderních platforem s potřebami komunikace mezi pacienty a zdravotníky,“ tvrdí ředitel MOÚ Marek Svoboda.

Podle něj aplikace rozhodně nemá ambice nahrazovat osobní setkání, ale v mnohých situacích ji lze velmi vhodně využít. Což v praxi prověřila pandemie covidu-19. Aplikace nejen zjednodušuje, ale zejména udržuje tolik potřebný kontakt mezi pacienty a lékaři.

Na aplikaci Mou Meddi spolupracoval ústav s Meddi hub

Na vývoji aplikace Mou Meddi spolupracoval Masarykův onkologický ústav s českou společností Meddi hub. V pilotním režimu ji úspěšně vyzkoušely desítky pacientů. Nyní ji ústav začíná nabízet jako součást standardní komunikace v běžné péči.

„Léčebné metody v MOÚ udržujeme na opravdu špičkové úrovni a našim pacientům proto chceme umožnit využívání současných komunikačních technologií a zjednodušit jim spojení s našimi zdravotníky. Těší mě, že do běžné péče zavádíme unikátní aplikaci Mou Meddi, na jejímž vývoji jsme se podíleli,“ chlubí se Marek Svoboda.

Důraz při jejím vývoji autoři kladli nejen na uživatelskou přívětivost, ale i její zabezpečení. Veškerá data i komunikace, jež aplikace obsahuje, jsou proto defaultně šifrovaná takzvaně na obou koncích. Tedy na straně zdravotníků i pacientů. Informace se tak zobrazují pouze odesílateli a adresátovi.

„Naším cílem určitě není nahrazovat klasickou medicínu ani běžnou zdravotní péči. Chceme ale co nejvíce zjednodušit komunikaci mezi lékařem a pacientem a ušetřit jim tak drahocenný čas, nabídnout moderní služby a celkově zefektivnit stávající systém,“ tvrdí jednatel společnosti Meddi hub Jiří Pecina.

Podle něj je aplikace vhodná pro jakékoli zdravotnické zařízení. Její hlavní výhoda z hlediska poskytovatele zdravotní péče spočívá ve snížení osobních návštěv pacientů v ordinacích až o pětinu.

Aplikace neléčí, ale léčbu usnadňuje

Mou Meddi není náhrada osobní návštěvy u lékaře. Avšak pacientům nabízí se z pohodlí domova například spojit se zdravotní sestrou i lékařem, online se objednat či změnit termín návštěvy. Pacient může upozornit, že mu docházejí léky nebo má zdravotní potíže. Zdravotníci tyto požadavky řeší ve vyhrazeném čase. Může se přitom stát, že lékař na základě online informací vyhodnotí stav pacienta jako nutný k osobní návštěvě.

„Dovolím si tvrdit, že tato mobilní aplikace je zásadním milníkem v české nemocniční péči. Stejně jako jsme si zvykli posílat platby přes internetové bankovnictví nebo ze svého mobilu, domnívám se, že i v telemedicíně uvidíme podobný vývoj,“ vysvětluje náměstek pro strategie, komunikaci a vzdělání MOÚ Jiří Šedo.

Dodává, že aplikace primárně neslouží k řešení akutních zdravotních potíží, ale usnadňuje dlouhodobé sledování v onkologické léčbě. Ulehčuje komunikaci mezi pacientem a lékařem a šetří čas obou stran.

„Ve většině českých nemocnic se s lékařem lze kromě klasického telefonátu jen obtížně spojit. Navíc je problematické sladit čas hovoru, aby vyhovoval pacientovi i lékaři zároveň. Nová aplikace ale umožňuje kromě jiného zaslání textové zprávy, lékaře tak neruší od vyšetřování jiného pacienta v ordinaci,“ upřesňuje.

Jako příklad jejího dalšího využití zmiňuje takzvané chytré dotazníky, které lékaři v MOÚ pro pacienty sestavili. S jejich pomocí má aplikace vyhodnocovat účinky chemoterapií.

„Pacienti je vyplní na svém mobilním telefonu a pomocí aplikace odešlou. Lékaři pak budou mít na svém monitoru přehledný graf s odpověďmi,“ uzavírá.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here