Pojišťovny zaplatí lékařům videokonzultace s pacientem

0
402
videokonzultace
Ilustrace: Pixabay.com

Od letošního prvního července se otevírá možnost videokonzultací s lékařem online. Videokonzultace jsou jedním z prvků telemedicíny a od července budou mít své oficiální místo v sazebníku výkonů. Hodí se zejména pro průběžnou péči. Potvrdil to Svaz zdravotních pojišťoven ČR [SZP ČR].

Z pohledu lékaře bude standardizovaný čas videokonference [výkonu] 15 minut. Lékař jej bude vykazovat samostatně, obdobně jako ostatní výkony. Pojišťovny čekají, že zájem o videokonzultace s lékařem postupně poroste. Online konzultace dávají smysl hlavně u pacientů, které jejich lékař zná a dlouhodobě je léčí s konkrétní diagnózou.

„V případě změny zdravotního stavu pacienta nebo potřeby jeho sledování, kontroly či léčebné rady může být výhodná, zvlášť pokud není osobní návštěva nutná nebo možná. Naopak určitě nebude možné online provádět vstupní či preventivní vyšetření,” vysvětluje prezident Svazu zdravotních pojišťoven ČR [SZP ČR] Ladislav Friedrich.

Podle něj na rozdíl od telefonických konzultací, které se během koronavirové situace docela osvědčily, mají online konzultace svůj specifický kalkulační list. A zároveň mají i regulérně nastavené podmínky.

Psychiatři chtějí trvalou úhradu pro distanční péči

Videokonzultace jsou pro dispenzární péči

Podle zástupců SZP ČR hlavní přínos videokonzultací nespočívá v úspoře nákladů. Hlavním kladem je úspora času a větší pohodlí na straně pacientů. Výkonný ředitel SZP ČR Martin Balada upozorňuje na to, že videokonzultace mají svá pravidla nastavená tak, aby si našly své místo. Zároveň ale nesmí docházet k jejich nadužívání v situacích, kdy nejsou vhodné.

To znamená, že je budou pacienti využívat především v rámci dispenzární [průběžné] péče. První prohlídka musí proběhnout vždy formou osobní návštěvy v ordinaci. K využití videokonzultace bude navíc nutný informovaný souhlas pacienta s technickou formou a s ochranou osobních údajů.

„Co do zájmu o možnost videokonzultací očekáváme, že bude růst spíše postupně,” říká Martin Balada.

Podle něj budou mít pacienti o videokonzultace zájem. Jako určitý problém se ale může u některých z pacientů i lékařů ukázat technická bariéra. Lékaři budou muset být dovybaveni odpovídajícím technickým zázemím, včetně možnosti zaznamenání obsahu konzultace.

„Během pár let ale věřím, že si řada lékařů nastaví kromě standardních ordinačních hodin i ordinační hodiny pro online pacienty a půjde o běžnou věc,” shrnuje Martin Balada.

Jak to bude v praxi

Podobně jako u fyzické prohlídky, i v případě videokonzultace si pacient a lékař předem domluví čas pro spojení. Tento způsob poskytované péče budou moci využívat všichni ambulantní lékaři při distančním kontaktu se svými pacienty, kteří jsou u daného lékaře buď registrováni či jsou v jeho dispenzární péči. Nebo u kterých se již uskutečnil přímý osobní kontakt s ošetřujícím lékařem.

„Výkon není určen pro provedení preventivní prohlídky a nenahrazuje ani telefonickou konzultaci. Ani objednání na vyšetření, oznámení výsledku vyšetření a podobně,” uvedla mluvčí Oborové zdravotní pojišťovny [OZP] Nicol Lenertová.

Aby mohl být výkon uhrazen, musí lékař vést podrobný zápis ve zdravotnické dokumentaci pacienta s uvedením důvodu upřednostnění videokonzultace. A musí evidovat i její obsah, výsledek i přesný čas spojení.

 –RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here