Loni bylo ve zdravotnictví 221 567 pracovních úvazků

Celkový počet pracovních úvazků ve zdravotnictví loni činil 221 567. Oproti roku 2019 se zvýšil o 2 725 úvazků. To značí nárůst o jedno procento. Vyplývá to z dat ÚZIS ČR.