Loni bylo ve zdravotnictví 221 567 pracovních úvazků

1
1573
pracovnich_uvazku
Ilustrační foto: Pixabay.com

Celkový počet pracovních úvazků ve zdravotnictví loni činil 221 567. Oproti roku 2019 se jejich počet zvýšil o 2 725 úvazků. To značí nárůst o jedno procento. Vyplývá to z dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR [ÚZIS ČR].

ÚZIS ČR představil údaje o personálních kapacitách v českém zdravotnictví za loňský rok. ZdraveZpravy.cz přinášejí přehled těch nejdůležitějších dat.

  • ZPBD: Zdravotničtí pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí
  • ZPSZ: Zdravotničtí pracovníci nelékaři s odbornou a specializovanou způsobilostí
  • ZPOD: Zdravotničtí pracovníci nelékaři pod odborným dohledem nebo přímým vedením
  • JOP: Odborní pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí

Porovnání celkových úvazků dle kategorií pracovníků ve zdravotnictví

Kategorie 2017 2018 2019 2020 Rozdíl

20-19

Rozdíl

V %

Lékaři 42 012 42 488 43 164 43 475 311 101 %
Zubní lékaři 7 541 7 621 7 631 7 585 -46 99 %
Farmaceuti 6 464 6 525 6 450 6 728 278 104 %
Všeobecné sestry a porodní asistentky 82 345 82 328 82 582 82 576 -6 100 %
Ostatní ZPBD 28 166 30 036 30 435 31 431 996 103 %
ZPSZ 12 326 12 630 12 834 13 523 689 105 %
ZPOD 33 430 32 671 33 057 33 621 564 102 %
JOP 2 512 2 658 2 688 2 627 -61 98 %
Celkem 214 797 216 956 218 842 221 567 2 725 101 %

Celkový počet pracovních úvazků ve zdravotnictví dle povolání

Kategorie Povolání 2020
Lékaři Lékař § 4 43 475
Zubní lékaři Zubní lékař § 7 7 585
Farmaceuti Farmaceut § 10 6 728
Všeobecné sestry a porodní asistentky Všeobecná sestra § 5 75 011
Dětská sestra § 5a 3 787
Porodní asistentka § 6 3 778
Všeobecné sestry a porodní asistentky Celkem 82 576
Ostatní ZPBD Ergoterapeut § 7 501
Radiologický asistent § 8 3 359
Zdravotní laborant § 9 6 732
Zdravotně-sociální pracovník § 10 599
Optometrista § 11 663
Ortoptista § 12 72
Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví § 13 526
Ortotik-protetik § 14 141
Nutriční terapeut § 15 754
Zubní technik § 16 2 765
Dentální hygienistka § 17 1 293
Zdravotnický záchranář § 18 3 690
Farmaceutický asistent § 19 4 816
Biomedicínský technik § 20 103
Radiologický technik § 21 47
Adiktolog § 21a 106
Praktická sestra § 21b 5 264
Ostatní ZPBD Celkem 31 431
ZPSZ Psycholog ve zdravotnictví § 22 1 094
Logoped ve zdravotnictví § 23 512
Zrakový terapeut § 23a 10
Fyzioterapeut § 24 8 251
Radiologický fyzik § 25 146
Odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků § 26  

2 509

Biomedicínský inženýr § 27 315
Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví § 28 687
ZPSZ Celkem 13 523
Laboratorní asistent § 30 383
Ortoticko-protetický technik § 31 93
Nutriční asistent § 32 35
Asistent zubního technika § 33 64
Řidič ZZS § 35 2 344
Ošetřovatel § 36 4 321
Masér ve zdravotnictví, nevidomý a slabozraký masér § 37 1 166
Zubní instrumentářka § 39 2 497
Řidič zdravotnické dopravní služby § 40 2 426
Autoptický laborant § 41 36
Sanitář § 42 20 256
ZPOD Celkem 33 621

Počty pracovních úvazků dle jednotlivých segmentů

Oproti roku 2019 došlo v roce 2020 k nárůstu celkových úvazků [+2 595/+2 %] v akutní péči. [Rozdíly v kategoriích Ostatní ZPBD a ZPOD mezi rokem 2017 a 2018 souvisí se zrušením povolání zdravotnický asistent §29 v kategorii ZPOD a jeho nahrazením povoláním praktická sestra §21b, která je zařazena do kategorie Ostatní ZPBD.]

Porovnání celkových úvazků pracovníků v akutní péči

Kategorie

2017

2018

2019

2020

Rozdíl

20-19

Rozdíl

v %

Lékaři 21 193 21 488 21 968 22 182 214 101 %
Zubní lékaři 233 237 240 252 12 105 %
Farmaceuti 853 919 966 1 028 62 106 %
Všeobecné sestry a porodní asistentky 48 074 47 940 48 164 48 329 165 100 %
Ostatní ZPBD 11 865 13 375 13 801 14 540 739 105 %
ZPSZ 4 253 4 344 4 450 4 587 136 103 %
ZPOD 18 885 17 983 18 424 19 619 1 194 106 %
JOP 752 728 697 769 72 110 %
Celkem 106 107 107 014 108 712 111 306 2 595 102 %

V meziročním srovnání došlo v roce 2020 k poklesu celkových úvazků [-1 121, -8 %] v ostatní lůžkové péči. Určitý vliv měl i přesun jednoho zařízení s 1 000 celkových úvazků z ostatní lůžkové péče do akutní, ke kterému došlo v roce 2020.

Porovnání úvazků pracovníků v ostatní lůžkové péči

Kategorie 2017 2018 2019 2020 Rozdíl

20-19

Rozdíl

v %

Lékaři

1 430 1 471 1 489 1 310 -179 88 %

Zubní lékaři

7 6 5 5 0 94 %

Farmaceuti

31 31 32 30 -1 96 %
Všeobecné sestry a porodní asistentky 5 886 6 063 6 057 5 556 -501 92 %

Ostatní ZPBD

978 1 149 1 194 1 162 -33 97 %

ZPSZ

968 1 051 1 080 1 017 -63 94 %
ZPOD 4 290 4 361 4 414 4 124 -290 93 %
JOP 265 280 274 220 -55 80 %
Celkem 13 855 14 412 14 545 13 424 -1 121 92 %

V loňském roce se oproti roku 2019 zvýšil počet pracovních úvazků v nelůžkové péči o 1 procento [+1 252 úvazků].

Porovnání pracovních úvazků v nelůžkové péči [2020]

Kategorie 2017 2018 2019 2020 Rozdíl

20-19

Rozdíl

v %

Lékaři 19 389 19 529 19 708 19 983 275 101 %
Zubní lékaři 7 302 7 378 7 386 7 328 -58 99 %
Farmaceuti 5 580 5 575 5 452 5 670 218 104 %
Všeobecné sestry a porodní asistentky 28 386 28 325 28 361 28 691 330 101 %
Ostatní ZPBD 15 254 15 512 15 439 15 729 290 102 %
ZPSZ 7 105 7 235 7 303 7 919 616 108 %
ZPOD 10 255 10 327 10 219 9 879 -341 97 %
JOP 1 563 1 650 1 717 1 638 -79 95 %
Celkem 94 834 95 531 95585 96 837 1 252 101 %
Přehled pracovních úvazků lékařů včetně smluvních za všechny segmenty péče podle krajů. S výjimkou ústavů sociální péče s poskytovanou zdravotní péčí.
Kraj 2017 2018 2019 2020
absolutně
Hl. m. Praha 8 641 8 746 8 889 8 972
Středočeský kraj 3 719 3 647 3 854 3 817
Jihočeský kraj 2 258 2 255 2 247 2 313
Plzeňský kraj 2 294 2 278 2 295 2 315
Karlovarský kraj 1 192 1 166 1 161 1 122
Ústecký kraj 2 570 2 668 2 666 2 637
Liberecký kraj 1 430 1 452 1 506 1 549
Královéhradecký kraj 2 124 2 173 2 221 2 231
Pardubický kraj 1 818 1 814 1 857 1 874
Kraj Vysočina 1 715 1 714 1 754 1 791
Jihomoravský kraj 5 265 5 348 5 475 5 549
Olomoucký kraj 2 601 2 712 2 690 2 711
Zlínský kraj 1 899 1 957 1 960 1 974
Moravskoslezský kraj 4 486 4 557 4 590 4 621
ČR 42 012 42 488 43 164 43 475

Průměrný plat lékařů byl loni 93 658 Kč, sester 53 468 Kč

Přehled pracovních úvazků všeobecných sester a porodních asistentek v letech 2017 až 2020 podle krajů. S výjimkou ústavů sociální péče s poskytovanou zdravotní péčí.

Kraj 2017 2018 2019 2020
absolutně
Hl. m. Praha 15 009 14 855 14 887 15 013
Středočeský kraj 7 284 7 215 7 309 7 221
Jihočeský kraj 4 321 4 419 4 379 4 447
Plzeňský kraj 4 565 4 443 4 387 4 393
Karlovarský kraj 2 285 2 242 2 252 2 179
Ústecký kraj 5 843 5 650 5 704 5 658
Liberecký kraj 2 695 2 806 2 750 2 768
Královéhradecký kraj 4 524 4 536 4 590 4 605
Pardubický kraj 3 555 3 413 3 461 3 569
Kraj Vysočina 4 009 4 158 4 162 4 180
Olomoucký kraj 5 189 5 289 5 272 5 280
Zlínský kraj 4 041 4 117 4 142 4 058
Moravskoslezský kraj 9 177 9 197 9 194 9 158
ČR 82 345 82 328 82 582 82 576

–DNA–

1 komentář

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here