Průměrný plat lékařů byl loni 93 658 Kč, sester 53 468 Kč

4
25320
plat
Foto: Pixabay.com

Průměrný plat českých lékařů a zubních lékařů byl loni 93 658 Kč, průměrný plat všeobecných sester a porodních asistentek pak 53 468 Kč. Vyplývá to z dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR [ÚZIS ČR].

Průměrná mzda českých lékařů a zubních lékařů loni činila 85 891 korun. Průměrná mzda všeobecných sester a porodních asistentek ve zdravotnictví loni dosáhla 44 983 korun.

ÚZIS ČR tento týden zveřejnil přehled o mzdách a platech ve zdravotnictví v roce 2020. ZdraveZpravy.cz přinášejí to nejdůležitější ze zveřejněných statistik.

Mzda se uplatňuje v nestátním sektoru, platy pak ve státním sektoru. Zde dále platí, že i někteří krajští či městští poskytovatelé zdravotních služeb mohou mít podobu obchodní společnosti [akciové společnosti] a tedy i zde jsou lidé ohodnoceni mzdou. Stejně jako zde platí to, že někteří krajští či městští poskytovatelé zdravotních služeb mají i podobu příspěvkové organizace a tedy pracovníci v nich jsou ohodnoceni platem.

Průměrný plat [modře] a mzda [červeně] lékařů a zubních lékařů v Kč

[Zdroj: ÚZIS ČR]

Průměrná hrubá měsíční mzda/plat představuje podíl mezd/platu bez ostatních osobních nákladů připadající na jednoho zaměstnance evidenčního počtu za měsíc. Do mezd/platů se zahrnují základní mzdy a platy, příplatky a doplatky ke mzdě nebo platu, odměny, náhrady mezd a platů, odměny za pracovní pohotovost a jiné složky mzdy nebo platu, které byly v daném období zaměstnancům zúčtovány k výplatě.

Průměrný plat a mzda všeobecných sester a porodních asistentek v Kč

[Zdroj: ÚZIS ČR]

Z loňských dat ÚZIS je patrný meziroční nárůst průměrných mezd a platů ve všech kategoriích pracovníků. Souhrnně za všechny kategorie pracovníků poskytovatelů zdravotních služeb [PZS] došlo v roce 2020 k nárůstu odměn o 5 876 korun. To je v porovnání s předchozím rokem zvýšení o 14 procent.

Porovnání průměr. mezd a platů ve zdravotnictví v Kč – 2019 a 2020

 

Kategorie pracovníka

2019 2020 Rozdíl 20/19
Plat Mzda Plat Mzda Plat Mzda
Lékaři a zubní lékaři 84 819 76 725 93 658 85 891 8 839 9 166
Farmaceuti 54 880 47 782 60 819 48 398 5 939 616
Všeobecné sestry a porodní asistentky 46 189 37 978 53 468 44 983 7 279 7 005

Ostatní nelékaři s odbornou způsobilostí

 

40 742

 

33 270

 

48 827

 

37 021

 

8 085

 

3 751

Nelékaři s odbornou a specializovanou způsobilostí

 

41 271

 

33 831

 

47 934

 

36 764

 

6 663

 

2 933

Nelékaři pod odborným dohledem 29 120 22 997 36 272 27 891 7 152 4 894

Jiní odborní pracovníci

34 728 31 100 38 664 35 028 3 936 3 928

Technicko- hospodářští pracovníci

 

39 323

 

34 785

 

43 593

 

37 696

 

4 270

 

2 911

Dělníci 23 114 20 369 27 158 23 616 4 044 3 247
Průměrná hrubá mzda/plat 44 344 37 262 50 886 42 414 6 542 5 152

Loni bylo ve zdravotnictví 221 567 pracovních úvazků

Vývoj odměňování pracovníků ve zdravotnictví v Kč

Kategorie pracovníka Rok

2016

Rok

2017

Rok

2018

Rok

2019

Rok

2020

Rozdíl

20-19

Index 20/19
Lékaři a zubní lékaři 65 885 70 672 76 599 81 266 90 228 8 962 111 %
Farmaceuti 40 090 41 175 43 057 48 570 49 713 1 143 102 %
Všeobecné sestry a porodní asistentky  

30 280

 

33 927

 

37 719

 

42 612

 

49 770

 

7 158

 

117 %

Ostatní nelékaři s odbornou způsobilostí  

29 232

 

30 707

 

33 240

 

36 861

 

42 627

 

5 766

 

116 %

Nelékaři s odbornou a specializovanou způsobilostí

 

30 815

 

33 443

 

34 415

 

37 408

 

42 233

 

4 825

 

113 %

Nelékaři pod odborným dohledem  

19 863

 

21 348

 

23 611

 

26 169

 

32 277

 

6 108

 

123 %

Jiní odborní pracovníci 28 054 29 666 32 011 34 015 37 917 3 902 111 %
Pedagogičtí pracovníci 24 722 . . . . . .
Technicko- hospodářští pracovníci  

31 352

 

32 875

 

34 991

 

37 551

 

41 219

 

3 668

 

110 %

Dělníci 17 197 18 443 20 309 21 748 25 435 3 687 117 %
Průměrná hrubá mzda/plat  

31 754

 

34 337

 

37 346

 

41 031

 

46 907

 

5 876

 

114 %

Odměňování pracovníků v jednotlivých segmentech

V segmentu akutní péče vzrostly v roce 2020 oproti roku 2019 celkově průměrné platy za všechny kategorie pracovníků o 15 procent [+7 044 Kč] Celkové průměrné mzdy stouply o  18 procent [+7 044 Kč].

Vývoj průměrných mezd a platů u poskytovatelů akutní péče v Kč

 

Kategorie pracovníka

 

2019

 

2020

Meziroční rozdíl 20-19
Plat Mzda Plat Mzda Plat Mzda
Lékaři a zubní lékaři 85 238 79 143 93 774 90 571 8 536 11 428
Farmaceuti 55 016 55 044 61 209 60 983 6 193 5 939
Všeobecné sestry a porodní asistentky 46 841 39 840 54 944 48 092 8 103 8 252

Ostatní nelékaři s odbornou způsobilostí

 

40 477

 

35 711

 

47 954

 

43 040

 

7 477

 

7 329

Nelékaři s odbornou a specializovanou způsobilostí

 

42 390

 

35 115

 

48 764

 

40 638

 

6 374

 

5 523

Nelékaři pod odborným dohledem 26 953 22 966 34 173 29 265 7 220 6 299

Jiní odborní pracovníci

37 548 35 217 42 618 41 388 5 070 6 171
Technicko- hospodářští pracovníci  

38 166

 

33 962

 

42 644

 

38 541

 

4 478

 

4 579

Dělníci 23 490 19 306 27 739 22 549 4 249 3 243
Průměrná hrubá mzda/plat 46 972 39 836 54 016 46 880 7 044 7 044

V segmentu ostatní lůžkové péče vzrostly celkové průměrné platy za všechny kategorie pracovníků v roce 2020 oproti roku 2019 o 11 procent. To je o 4 214 korun. Celkové průměrné mzdy stouply o 15 procent [+4 751 Kč].

Vývoj průměrných mezd a platů u poskytovatelů ostatní lůžkové péče v Kč

Kategorie pracovníka

 

2019

 

2020

Meziroční rozdíl 20-19
Plat Mzda Plat Mzda Plat Mzda
Lékaři a zubní lékaři 77 378 73 282 86 671 83 007 9 293 9 725
Farmaceuti 47 269 53 391 58 536 57 645 11 267 4 254
Všeobecné sestry a porodní asistentky 47 876 37 152 52 487 40 699 4 611 3 547
Ostatní nelékaři s odbornou způsobilostí 36 079 30 730 40 894 35 447 4 815 4 717
Nelékaři s odbornou a specializovanou způsobilostí  

40 533

 

32 539

 

44 279

 

35 337

 

3 746

 

2 798

Nelékaři pod odborným dohledem 27 798 23 049 33 101 28 576 5 303 5 527
Jiní odborní pracovníci 31 429 28 201 35 554 30 731 4 125 2 530

Technicko-hospodářští pracovníci

38 722 38 258 42 907 42 050 4 185 3 792
Dělníci 21 246 20 247 25 246 23 231 4 000 2 984
Průměrná hrubá mzda/plat 38 401 32 564 42 615 37 315 4 214 4 751

V segmentu nelůžkové péče vzrostly v roce 2020 oproti roku 2019 celkově průměrné platy za všechny kategorie pracovníků o 15 procent [+5 902 Kč]. Celkové průměrné mzdy stouply o 6 procent [+2 084 Kč].

Úhradová vyhláška 2022 zvýší platy zdravotníkům o 6 %

Vývoj průměrných mezd a platů u poskytovatelů nelůžkové péče v Kč

Kategorie pracovníka

2019 2020 Meziroční index 20/19
Plat Mzda Plat Mzda Plat Mzda
Lékaři a zubní lékaři 85 634 67 699 96 449 68 898 113 % 102 %
Farmaceuti 60 475 47 145 41 043 47 402 68 % 101 %
Všeobecné sestry a porodní asistentky 41 882 31 302 47 372 35 232 113 % 113 %

Ostatní nelékaři s odbornou způsobilostí

42 371 31 241 52 192 31 773 123 % 102 %
Nelékaři s odbornou a specializovanou způsobilostí  

39 511

 

33 142

 

47 844

 

34 315

 

121 %

 

104 %

Nelékaři pod odborným dohledem 36 300 23 044 44 344 24 129 122 % 105 %
Jiní odborní pracovníci 34 409 28 713 37 832 31 590 110 % 110 %
Technicko-hospodářští pracovníci 42 757 35 297 46 647 35 981 109 % 102 %
Dělníci 23 616 21 799 27 351 25 159 116 % 115 %
Průměrná hrubá mzda/plat 39 414 33 797 45 316 35 881 115 % 106 %

–DNA–

4 KOMENTÁŘE

  1. Jestli to chytráci počítají jako ve školství, se všemi řediteli, odměnami, které dostanou ale také jen někteří, s přesčasy a nočními, tak ANO, to může souhlasit. Bohužel to je ten kámen úrazu! Za normální prac. dobu to asi nebude. Ve školství se těm průměrným platům smějeme, protože většinou to vypadá tak, že tam pracují dle státních tabulek jen samé šedesátky a starší, aby se na ten plat po 30 letech praxe vůbec dostali…..
    Je divné, že se do těchto odvětví nikdo nějak nežene a takové platy!!!

    • Odměny a platy-pěkná statistika a jen chybí kolik korun jsou přivýdělky ve formě dárků a hlavně podvodů ve vyúčtování výkonů.To je výhoda,že se nekontrolují účtované výkony.Třeba 2500.- Kč vyúčtováno místo 450.- Kč extrakce 1ks zubu a čas ošetření….anestezie + extrakce cca 5 minut a hotovo.Právníci kde jste?

  2. Mozna by mohli uvést základní plat bez prescasu a pak uvest kolik tech prescasu, nocnich a vikendu v tom je, aby toto clovek dosahl… Ono jako inzenyr muze mit taky 80 tisic kdy bude 2 vikendy v měsíci mit 24 hodin a do toho 5x v mesici 16 hodin… Jako lekari maji relativně vysoky platy, ale skoro zadny jiny zamestnani nema tolik prescasu, svatku, vikendu a nocnich. Mit 700 hodin prescasu za rok neni zadna vyjimka…

  3. Ideální informace v ideální době pro závistí postižené spoluobčany, teď můžou zdravotníkům nadávat ještě víc..já bych to nedělala ani za trojnásobný plat

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here