Úhradová vyhláška 2022 zvýší platy zdravotníkům o 6 %

0
9491
uhradova_vyhlaska
Foto: Pixabay.com

Úhradová vyhláška pro rok 2022 počítá s navýšením plateb pro jednotlivé segmenty zdravotní péče o osm až devět procent. Celkové výdaje na zdravotnictví mají být bezmála 440 miliard korun. 

Přímo zdravotní péče si vezme 411 miliard korun. Znění úhradové vyhlášky zveřejnilo jak Ministerstvo zdravotnictví ČR [MZ ČR] na webu Poslanecké sněmovny PČR, tak Česká lékařská komora [ČLK]. Ta na svém webu uvádí přehled úhradových podmínek praktických lékařů, ambulantních specialistů, ambulantních gynekologů a takzvaných komplement. To jsou například radiodiagnostické služby. Zástupci ČLK připomněli, že referenční období k roku 2022 je rok 2019.

„Ve všech segmentech dojde v roce 2022 oproti roku 2019 [referenční období] k navýšení ceny práce kalkulované ve výkonech o 21 procent,“ uvedla ČLK na svých stránkách.

Peníze do zdravotnictví jdou jak z výběru zdravotního pojištění, tak ze státního rozpočtu prostřednictvím platby za státní pojištěnce. Těmi jsou například senioři, děti, studenti, matky na rodičovské dovolené či osoby ve výkonu trestu odnětí svobody. Platba za státní pojištěnce byla loni i letos několikrát navýšena. A stoupne i příští rok na 1 767 korun, což je meziroční nárůst o 14 miliard korun.

Navýšení peněz do zdravotnictví

ČLK dále zdůraznila, že kapitační platba, hodnoty bodu i regulační limity byly ve srovnání s rokem 2021 navýšeny oproti původnímu plánu. Komora s odvoláním na MZ ČR uvedla, že nárůst úhrad v jednotlivých segmentech by se měl pohybovat mezi osmi až devíti procenty. Stejně tak došlo i k navýšení mezd a platů zdravotníků.

„V souladu s dohodou, kterou dne 4.10.2021 uzavřeli s předsedou vlády Ing. Babišem prezident komory MUDr. Kubek, předseda LOK-SČL MUDr. Engel a předsedkyně OSZSP paní Žitníková, rostou úhrady ve všech segmentech. A to nikoliv jen o čtyři procenta, jak by odpovídalo červnovým závěrům dohodovacího řízení, se kterými se komora odmítla smířit, ale tak, aby umožnily zvýšení platů a mezd zdravotníků o šest procent,“ uvedli zástupci Komory na svých stránkách.

Platy zdravotníků v příštím roce vzrostou o šest procent

Loni odbory a ČLK přitom prosadily 10% meziroční růst platů ve zdravotnictví. Výše uvedená navýšení [teoreticky i snížení, pozn. red.] by měly v základu vycházet z dohodovacího řízení mezi zdravotními pojišťovnami a poskytovateli zdravotní péče. To běží každý rok. V poslední době však do takto uzavřených dohod vstupují zástupci vlády, kteří vyjednávají o penězích pro poskytovatele zdravotní péče s jejich zástupci a odbory. Což v minulosti již několikrát kritizoval Svaz zdravotních pojišťoven ČR.

Jak funguje úhradová vyhláška

Částky v úhradové vyhlášce se vždy počítají z uzavřeného předchozího roku. Kvůli loňské pandemii covidu-19 bylo ale u vyhlášky pro příští rok zvoleno jako referenční období rok 2019. Obecně platí, že vyhláška stanovuje pravidla pro výpočet různých limitů úhrady ze zdravotního pojištění pro jednotlivé lékařské odbornosti.

V případě, že lékař, nemocnice nebo specializované centrum překročí limit stanovený vyhláškou, tak mu takovou péči nebo léky neuhradí. Anebo mu je uhradí pouze zčásti. Zároveň platí, že pokud se dokáže se zdravotní pojišťovnou dohodnout na pravidlech úhrady péče a uzavřou spolu smlouvu, tak taková dohoda má před pravidly úhradové vyhlášky přednost. To proto, aby bylo možné individuálně zohlednit specifickou situaci, na kterou nejsou pravidla vyhlášky aplikovatelná.

Úhradová vyhláška upravuje také lékovou politiku. Zde stanoví způsob výpočtu limitů pro předepisované jednotlivými lékaři na recept nebo vykazované při poskytování péče. Rovněž jsou v ní uvedeny limity nákladů na centrové léčivé přípravky, a to pro jednotlivé skupiny.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here