Český Kochův institut má 5 odborných skupin a 49 členů

Národní institut pro zvládání pandemie nově zřízený Ministerstvem zdravotnictví ČR má celkem 49 členů rozdělených do pěti skupin. Každá ze skupin pak má i svého vedoucího.