Český Kochův institut má 5 odborných skupin a 49 členů

0
1049
skupin
Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek / Foto: Úřad vlády ČR

Národní institut pro zvládání pandemie [NIZP] nově zřízený Ministerstvem zdravotnictví ČR [MZ ČR] má celkem 49 členů rozdělených do pěti skupin. Každá ze skupin pak má i svého vedoucího.

Národní institut pro zvládání pandemie a jeho úkoly představil minulý týden [6.1. 2022] ministr zdravotnictví Vlastimil Válek [TOP 09]. Jeho vedením pověřil epidemiologa a předsedu České vakcinologické společnosti ČLS JEP Romana Chlíbka. Podle ministra je jím nově zřízený NIZP obdobou německého Institutu Roberta Kocha [RKI].

Na ministerstvu vznikla další skupina na zvládání covidu

NIZP má podle ministra Válka vydávat odborná doporučení a stanoviska pro Ministerstvo zdravotnictví ČR [MZ ČR]. Ty poté zváží a projedná poradní orgán vlády – Centrální řídící tým [CŘT]. Odborná doporučení pak dostanou jednotliví ministři věnující se problematice covidu-19, zástupci krajů a Ústřední krizový štáb, který funguje jako pracovní výbor Bezpečnostní rady státu.

NIZP má 49 členů rozdělených do pěti skupin

Nyní MZ ČR zveřejnilo jména vedoucích z pěti skupin spadajících pod NIZP a současně i jmenný seznam 49 členů Institutu. Pro přesnost dodejme, že některá jména odborníků jsou zastoupena i ve dvou z celkem pěti skupin.

Skupina analytická, vedoucí RNDr. Lenka Přibylová, Ph.D.

RNDr. Lenka Přibylová, Ph.D., Foto: MZ ČR

1: Doc. Ing. Luděk Berec, Dr. – Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Biologické centrum AV ČR

2: Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. – ředitel ÚZIS ČR, Praha a vedoucí Institutu biostatistiky a analýz, LF MU Brno

3: Prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. – Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty UK, Praha

4: RNDr. Lucia Houfková – datová analytička, členka České statistické společnosti

5: RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D. – ÚZIS ČR, Institut biostatistiky a analýz, LF MU, Brno

6: Doc. RNDr. Arnošt Komárek, Ph.D. – Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky, Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha

7: Mgr. David Kraus, Ph.D. – Ústav matematiky a stat., Přírodovědecká fakulta MU, Brno

8: RNDr. Ondřej Májek, Ph.D. – ÚZIS, Institut biostatistiky a analýz, LF MU, Brno

9: Mgr. Roman Neruda, CSc. – Oddělení strojového učení, Ústav informatiky AV ČR

10: Mgr. Jan M. Novák – výzkumný analytik pro oblast zdravotnictví

11: RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D. – ÚZIS, Institut biostatistiky a analýz, LF MU Brno

12: RNDr. Lenka Přibylová, Ph.D. – Ústav matematiky a statistiky, Přírodovědecká fakulta MU, Brno

13: Ing. Robert Straka, Ph.D. – AGH University of Science and Technology, Kraków a FJFI ČVUT, Praha

14: RNDr. Martin Šmíd, Ph.D. – Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, Praha

15: Doc. Mgr. Zdeněk Valenta, M.Sc., M. S., Ph.D. – Oddělení statistického modelování, Ústav informatiky AV ČR, Praha a RECETOX PřF MU, Brno

Skupina epidemiologie a prevence covid-19, vedoucí doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D., MBA

MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D., MBA / Foto: MZ ČR

1: Mgr. Michal Bartoš – ředitel Krajské hygienické stanice (KHS) Plzeňského kraje, Plzeň

2: MUDr. Renata Ciupek – ředitelka protiepidemického odboru KHS Jihomoravského kraje, Brno

3: Prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D. – epidemiolog, vakcinolog, předseda České vakcinologické společnosti ČLS JEP

4: Doc. MUDr. Květoslava Kotrbová, Ph.D – ředitelka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje, České Budějovice

5: MUDr. Jan Kynčl, Ph.D. – Centrum epidemiologie a mikrobiologie, Státního zdravotního ústavu v Praze

6: Doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D., MBA – děkan LF Ostravské univerzity, epidemiolog, člen MESES

7: MUDr. Irena Martínková – ředitelka protiepidemického odboru KHS Moravskoslezského kraje, Ostrava

8: MUDr. Jana Prattingerová – ředitelka protiepidemického odboru KHS Libereckého kraje, Liberec

9: MUDr. Petr Smejkal – epidemiolog IKEM Praha, člen MESES

Skupina laboratorní diagnostiky covid-19, vedoucí prof. MUDr. Pavel Dřevínek, Ph.D.

prof. MUDr. Pavel Dřevínek / Foto: MZ ČR

1: Prof. MUDr. Pavel Dřevínek, Ph.D. – přednosta Ústavu lékařské mikrobiologie 2. LF UK a FN Motol

2: Doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D. – LF UP a FN Olomouc, Ústav molekulární a translační medicíny, ředitel

3: Doc. Mgr. Martina Lengerová, Ph.D. – Centrum molekulární biologie a genetiky Interní hematologická a onkologická klinika, FN Brno [literární rešerše, prof Mayer]

4: MUDr. Barbora Macková – ředitelka Státního zdravotního ústavu v Praze, virologie

5: MUDr. Richard Pikner, Ph.D. – primář Oddělení klinických laboratoří a kostního metabolizmu, Nemocnice Klatovy, místopředseda České spol. klinické biochemie ČLS JEP

6: MUDr. Hana Zelená, Ph.D. – Centrum klinických laboratoří, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, člen SMIS

Skupina léčby a kliniky covid-19, vedoucí prim. MUDr. Pavel Dlouhý

vedoucí prim. MUDr. Pavel Dlouhý / Foto: MZ ČR

1: Prof. MUDr. Jiří Beneš, Ph.D. – Klinika infekčních nemocí 3. LF UK, FN Bulovka, Praha

2. MUDr. Hana Cabrnochová, MBA – praktický dětský lékař, členka výboru České vakcinologické společnosti ČLS JEP

3: Prim. MUDr. Pavel Dlouhý – předseda Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP

4: MUDr. Richard Pikner, Ph.D. – primář Oddělení klinických laboratoří a kostního metabolizmu, Nemocnice Klatovy, místopředseda České spol. klinické biochemie ČLS JEP

5: MUDr. Hana Roháčová, Ph.D. – primářka Kliniky infekčních nemocí FN Bulovka

6: Doc. MUDr. Bohumil Seifert, CSc. – vědecký sekretář Spol. všeobec. lékařů ČLS JEP

7: MUDr. Petr Šonka – předseda Sdružení praktických lékařů ČR

8: Mgr. Michal Hojný – vedoucí lékárník IKEM, člen výboru České farmaceutické společnosti ČLS JEP

9: MUDr. Zdeněk Monhart, Ph.D. – primář Interního oddělení Nemocnice Znojmo, člen výboru České internistické společnosti ČLS JEP

10: Doc. MUDr. Václava Bártů, Ph.D. – plicní oddělení Medicon, a. s., členka výboru České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP

Skupina imunologická a vakcinologická, vedoucí prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.

prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D. / Foto: MZ ČR

1: MUDr. Hana Cabrnochová, MBA – praktický dětský lékař, členka výboru České vakcinologické společnosti ČLS JEP

2: MVDr. Václav Fejt – vedoucí laboratoře imunologie a sérologie, Nemocnice Havlíčkův Brod, člen SMIS

3: Prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D. – epidemiolog, vakcinolog, předseda České vakcinologické společnosti ČLS JEP

4: MUDr. Ing. Veronika Jilichová Nová – praktická dětská lékařka, Plzeň

5: MUDr. Jan Kynčl, Ph.D. – Centrum epidemiologie a mikrobiologie, Státní zdravotní ústav v Praze

6: Doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D., MBA – děkan LF Ostravské univerzity, epidemiolog, člen MESES

7: Prof. MUDr. Jan Smetana, Ph.D. – vakcinolog, epidemiolog, Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, Hradec Králové

8: Prof. MUDr. Ilja Stříž, CSc. – přednosta Pracoviště laboratorních metod a vedoucí Pracoviště klinické a transplantační imunologie IKEM Praha

9: Prof. Vojtěch Thon, Ph.D. – imunolog, výzkumné centrum Recetox Masarykovy univerzity, Brno

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here