Na ministerstvu vznikla další skupina na zvládání covidu

1
1198
zvladani
Foto: Redakce ZdraveZpravy.cz

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek [TOP 09] představil nový Národní institut pro zvládání pandemie [NIZP]. Za poslední dva roky jde o další z mnoha skupin, jež mají nacházet ty správné recepty na zvládání pandemie covidu.

NIZP povede epidemiolog a předseda České vakcinologické společnosti ČLS JEP Roman Chlíbek. Ten proslul jako tvrdý zastánce očkování. Úkolem institutu je vytvářet odborná doporučení a stanoviska pro Ministerstvo zdravotnictví ČR [MZ ČR], jimiž se bude následně zabývat poradní orgán vlády Centrální řídící tým [CŘT].

CŘT vedou generál Václav Vlček a plukovník Petr Šnajdárek. Jeho členy jsou i šéf NIZP Roman Chlíbek, ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR [ÚZIS] Ladislav Dušek, náměstci ministra zdravotnictví, ředitelka Státního zdravotního ústavu [SZÚ] Barbora Macková a další zástupci ministerstva zdravotnictví.

„V ČR dosud chyběla všeobecně respektovaná autorita, která by reprezentovala odborná stanoviska příslušných výborů lékařských společností České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. A byla by nezávislou oporou Ministerstva zdravotnictví, jako je tomu třeba v Německu v případě Kochova institutu,“ uvedl k vytvoření NIZP ministr Válek.

„Jsem rád, že nyní tuto autoritu v podobě Národního institutu pro zvládání pandemie máme,“ dodal s tím, že Roman Chlíbek nebude pouze šéfem NZIP, ale postaví se i do čela nové Skupiny imunologické a vakcinologické [viz níže].

Podle ministra institut neformálně funguje již několik měsíců a jeho zástupci se schází pravidelně každý týden.

NIZP a jeho fungování a odborné skupiny

NIZP má podle MZ ČR úzce spolupracovat hlavně s CŘT. Jeho úkolem bude analýza dopadů, přínosů a realizovatelnosti stanovených doporučení. Ta MZ ČR vždy předloží ministrům věnujícím se problematice covid-19, zástupcům krajů a také Ústřednímu krizovému štábu.

NIZP tvoří několik odborných skupin
 • Skupina analytická pod vedením Lenky Přibylové z Ústavu matematiky a statistiky Masarykovy univerzity v Brně.
 • Odborná skupina epidemiologie a prevence covid-19 pod vedením Rastislava Maďara, epidemiologa a děkana Lékařské fakulty Ostravské univerzity.
 • Skupina laboratorní diagnostiky covid-19 pod vedením Pavla Dřevínka, přednosty Ústavu lékařské mikrobiologie.
 • Odborná skupina léčby a kliniky covid-19 pod vedením Pavla Dlouhého, předsedy Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP.

Etické otázky NIZP probírá s poradcem ministra zdravotnictví Markem Orko Váchou, přednostou Ústavu etiky a humanitních studií 3. lékařské fakulty UK.

Opatření, která vzejdou s jednání NIZP, budou dle MZ ČR v průběhu přípravy konzultována nejen s Asociací krajů České republiky [AK ČR] v čele s hejtmanem Martinem Kubou, ale i se zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců.

Národní institut pro zvládání pandemie úzce spolupracuje s meziresortní skupinou pod Úřadem vlády ČR. Ta je podle ministra Válka velice důležitá, protože analyzuje pohled na ekonomicko-sociální oblast opatření proti covidu-19.

„Cílíme na komplexní pohled na tato opatření, protože covid-19 není pouze zdravotnický problém,” vysvětlil ministr.

Pochvala Armádě ČR za zvládání svých úkolů

Ministr Válek se při ustavení NIZP vyjádřil i k roli Armády ČR při zvládání krize covid-19. Uvedl, že bez její práce by Česko krizi covid-19 sotva zvládalo.

Centrální řídící tým vede spolu s generálem Václavem Vlčkem i plukovník Petr Šnajdárek. Ten se řešení pandemie věnuje od samého začátku a odvádí vynikající práci,“ řekl.

„Tým pod jejich vedením zajišťuje fungování celého systému, jako jsou odběrová místa, laboratoře nebo očkovací centra a krajské hygienické stanice,“ dodal s tím, že hlavní cíl CŘT je, aby vše v praxi fungovalo jako dobře namazaný stroj.

Upozornil, že schválená opatření pro zvládání pandemie MZ ČR a vláda veřejnosti představí každou středu právě po jednání Vlády ČR.

–DNA–

1 komentář

 1. další skupina, ta minulá není dost odborná, nebo chtějí si na tom udělat jméno nebo napakovat?
  nebo hledají někoho kdo jim posvětí nulová opatření?….
  nevědí pětipes, přitom říkali že opatření už mají připravené před volbami
  vláda nebude dělat nic, tedy naprosté minimum
  profesor pravičák Fiala, každý sám se má chránit

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here