Zdravotní pojišťovny rozšířily od ledna úhrady za léčbu

Lázeňskou péči pacientovi přeloženého přímo z akutní péče zdravotní pojišťovny už předem neschvalují. Jde o jednu z mnoha novinek v úhradách ze zdravotního pojištění platných od ledna 2022.